@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
5 Chương, 220 phút

Chương 1: Bắt đầu Khóa học

 • 1. Hướng dẫn học tập trên Gitiho 05:42
 • 2. [Download] Tài nguyên khóa học
 • 3. Hướng dẫn sử dụng công cụ 02:40
 • 4. Xem trước: Kết quả đầu ra 01:30

Chương 2: Phần A: Các kiến thức về tạo thẻ lệnh trong Ribbon

 • 5. Giới thiệu về Ribbon. Tùy biến Ribbon trong Excel 04:11
 • 6. Các thành phần của Ribbon. 02 công cụ tạo thẻ lệnh trong Ribbon 04:17
 • 7. Cài đặt công cụ Office Ribbonx editer 05:12
 • 8. Cài đặt và sử dụng RibbonX Visual Designer 05:57
 • 9. Các thuật ngữ trong CustomUI. Tạo Thẻ lệnh đầu tiên 04:12
 • 10. Tủy chỉnh hình ảnh cho nút bấm trên Thẻ lệnh mới tạo 03:30
 • 11. Tạo chú thích cho Button khi di chuột tới trong Ribbon 03:41
 • 12. Thay đổi kích thước, độ lớn cho Button trong Ribbon 01:33
 • 13. Tạo ra nhiều tuỳ chọn nút bấm dạng cha - con 04:30
 • 14. Lấy các thẻ lệnh có sẵn của Excel 03:14
 • 15. Di chuyển vị trí các thẻ lệnh trong Ribbon 02:41
 • 16. Tạo phím tắt cho nút bấm trong Excel Ribbon 01:46
 • 17. Gán sự kiện vào nút bấm 08:42
 • 18. Ẩn/Hiện giao diện, thẻ lệnh trên Ribbon bằng code 04:28

Chương 3: Phần B: Dự án thực tế - Tạo Thẻ lệnh Quản lý nhân sự

 • 19. Tạo giao diện, chia nhóm, tạo nút bấm đơn, nút bấm cha-con 26:58
 • 20. Gán hình ảnh cho nút bấm, làm đẹp giao diện 05:00
 • 21. Gán hình ảnh cho nút bấm, làm đẹp giao diện - Phần 2 02:17
 • 22. Bắt sự kiện nút bấm và ẩn options - Hoàn thiện thẻ lệnh 15:20

Chương 4: Phần C: Mở rộng - Thêm các kiến thức hữu ích cho công việc

 • 23. Lấy Code trong Customize UI từ một file bất kỳ (file có sử dụng CustomUI) 02:12
 • 24. Đi tới trang web và tìm code trên Google 05:19

Chương 5: Phần D: Thực chiến

 • 25. Bài mở đầu thành quả sau khi hoàn thành khoá học 04:25
 • 26. Kiến thức cần có 01:01
 • 27. Tìm code và đưa vào danh sách máy in trên mạng vào dự án 07:25
 • 28. Kiểm tra số lần in 06:13
 • 29. Tạo refedit và spbutton cho from 01:50
 • 30. Collated và unCollated trên from 03:59
 • 31. Hoàn thiện giao diện in hàng loạt 10:21
 • 32. Code lấy đường dẫn Forder 05:47
 • 33. Code ẩn hiện nút bấn chọn đường dẫn 04:38
 • 34. Chỉ chọn máy in trong danh sách 04:29
 • 35. Hiện thông báo tiếng việt 06:49
 • 36. Thực hiện code nút in P1 07:39
 • 37. Thực hiện code nút in P2 14:51
 • 38. Đổi màu phím bấm khi di chuyển con trỏ chuột vào 07:29
 • 39. Hoàn thành in hàng loạt 07:47