@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
20 Chương, 1039 phút

 • 1. [Mở đầu] Tham khảo Lộ trình học khóa EXG01 (theo tuần)
 • 2. [Mở đầu] Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho 04:58
 • 3. [Mở đầu] Tham gia Cộng đồng học viên Gitiho

Chương 1: Tổng quan về phần mềm Excel

 • 4. Mở đầu chương học 00:53
 • 5. Giới thiệu chung về giao diện Excel 04:05
 • 6. Tìm hiểu các phiên bản Excel thường sử dụng 03:43
 • 7. Giải thích các thuật ngữ thường sử dụng trong Excel 09:50
 • 8. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Workbook 04:01
 • 9. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Worksheet 09:25
 • 10. Kỹ thuật di chuyển nhanh giữa các Sheet 03:49
 • 11. Giải quyết vấn đề khi làm việc với file có nhiều Sheet 04:19
 • 12. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột 04:48
 • 13. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Hàng, Cột 14:01
 • 14. Một số thao tác thường dùng với đối tượng Ô, vùng ô 09:59
 • 15. Kỹ thuật và các phím tắt di chuyển nhanh trong vùng dữ liệu 06:00
 • 16. Các thông tin bổ trợ trên màn hình làm việc Excel 04:53
 • 17. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel: giới thiệu về chức năng các thẻ trên thanh công cụ 11:50
 • 18. Kỹ thuật tùy biến thanh công cụ 06:12
 • 19. Tìm hiểu về Tùy chọn trong Excel và những thiết lập thường gặp 07:46
 • 20. Kết thúc chương học 00:46
 • 21. Kiến thức trọng tâm C1

Chương 2: Tổng quan về dữ liệu và định dạng dữ liệu trong Excel

 • 22. Mở đầu chương học 00:58
 • 23. 1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu trong Excel 04:46
 • 24. 2. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong Excel 07:54
 • 25. 3. Cách định dạng dữ liệu 08:06
 • 26. 4. Định dạng nhanh với công cụ Format Painter 05:51
 • 27. 5. Kỹ năng nhận dạng, phân biệt các kiểu dữ liệu 11:27
 • 28. 6. Thiết lập chuẩn dữ liệu khi nhập trên Excel 07:08
 • 29. 7. Mối quan hệ giữa kiểu dữ liệu với việc định dạng dữ liệu 07:19
 • 30. 8. Bài tập: Luyện tập kỹ năng phân biệt các dữ liệu dễ nhầm lẫn
 • 31. 9. Cách tìm kiếm dữ liệu trong Excel 03:54
 • 32. 10. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu 03:58
 • 33. 11. Kỹ thuật định dạng phông chữ trong Excel 10:21
 • 34. 12. Kỹ thuật định dạng kẻ khung trong Excel 08:06
 • 35. 13. Kỹ thuật trộn ô trong Excel 04:28
 • 36. 14. Kỹ thuật xuống dòng trong 1 ô 04:23
 • 37. 15. Kỹ thuật căn chỉnh lề trong 1 ô 06:03
 • 38. Kết thúc chương học 00:54
 • 39. Kiến thức trọng tâm C2

Chương 3: Tìm hiểu về cấu trúc bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong Excel

 • 40. Mở đầu chương học 00:39
 • 41. Tải tài liệu kèm theo bài học
 • 42. 1. Thế nào là bảng dữ liệu? Các thành phần trong bảng dữ liệu 06:51
 • 43. 2. Luyện tập về định dạng bảng dữ liệu và sử dụng công cụ Cell styles trong định dạng 13:35
 • 44. 3. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu 04:59
 • 45. 4. Bài tập thực hành định dạng bảng dữ liệu
 • 46. Kết thúc chương học 01:36
 • 47. Kiến thức trọng tâm C3

Chương 4: Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc dữ liệu (Auto Filter) trong Excel

 • 48. Mở đầu chương học 00:52
 • 49. 1. Cách tạo và sử dụng bộ lọc Filter trong Excel 07:23
 • 50. 2. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Number 05:27
 • 51. 3. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Date 06:17
 • 52. 4. Kỹ thuật lọc dữ liệu dạng Text 05:08
 • 53. Kết thúc chương học 01:18
 • 54. Kiến thức trọng tâm C4

Chương 5: Hướng dẫn sử dụng chức năng sắp xếp dữ liệu trong Excel

 • 55. Mở đầu chương học 00:54
 • 56. 1. Cách sắp xếp dữ liệu cơ bản trong Excel 03:05
 • 57. 2. Cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện 04:25
 • 58. 3. Cách bỏ sắp xếp, trở lại vị trí ban đầu 03:48
 • 59. 4. Một vài lưu ý khi thực hiện việc sắp xếp trong Excel 04:13
 • 60. Kết thúc chương học 01:13
 • 61. Kiến thức trọng tâm C5

Chương 6: Các hàm và kỹ năng sử dụng hàm trong Excel

 • 62. Mở đầu chương học 02:21
 • 63. Tài liệu kèm theo chương
 • 64. 1. Cách viết hàm trong Excel 04:19
 • 65. 2. Cách nạp giá trị vào hàm 07:10
 • 66. 3. Cách cố định tọa độ trong công thức, hàm 05:08
 • 67. 4. Kỹ thuật viết hàm khoa học, hiệu quả, hạn chế sai sót 10:07
 • 68. 5. Chế độ tính toán của Excel và cách thiết lập 03:44
 • 69. 6. Hàm với dữ liệu dạng Text: Phân tách chuỗi ký tự 09:08
 • 70. 7. Hàm với dữ liệu dạng Text: Ghép nối chuỗi ký tự 11:21
 • 71. 8. Hàm với dữ liệu dạng Text: Thay đổi cách viết 08:55
 • 72. 9. Hàm với dữ liệu dạng Text: Tìm kiếm và thay thế 11:46
 • 73. 10. Hàm với dữ liệu dạng Text: Chuyển đổi cách viết định dạng 09:14
 • 74. 11. Hàm với dữ liệu dạng Number: Các phép tính toán cơ bản 06:33
 • 75. 12. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm cộng trừ nhân chia 10:26
 • 76. 13. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm thống kê, xếp hạng 06:07
 • 77. 14. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm liên quan tới tính chất của số 03:46
 • 78. 15. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm làm tròn số 09:33
 • 79. 16. Hàm với dữ liệu dạng Number: Hàm lấy số ngẫu nhiên 04:00
 • 80. 17. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày tháng năm 08:43
 • 81. 18. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về tuần, thứ trong tuần 05:31
 • 82. 19. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về ngày trong tháng, tháng trong quý 13:49
 • 83. 20. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm tính khoảng cách thời gian 07:19
 • 84. 21. Hàm với dữ liệu dạng Date-Time: Hàm về giờ phút giây 09:05
 • 85. 22. Hàm Logic: nhóm hàm IF-AND-OR và kỹ thuật lồng ghép hàm 17:04
 • 86. 23. Hàm tra cứu thông tin: các hàm kiểm tra dữ liệu, loại dữ liệu, tính chất dữ liệu 06:15
 • 87. 24. Hàm Vlookup - Cấu trúc hàm, cách sử dụng hàm vlookup 06:31
 • 88. 25. Hàm Vlookup - Trường hợp sử dụng phương pháp tìm kiếm theo khoảng 07:38
 • 89. 26. Phân biệt hàm VLOOKUP với hàm HLOOKUP 10:00
 • 90. 27. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL 08:20
 • 91. 28. Luyện tập: Ứng dụng hàm subtotal 05:27
 • 92. 29. Hàm thống kê: Nhóm hàm COUNT 10:32
 • 93. 30. Hàm Sumproduct cơ bản 03:32
 • 94. 31. Hàm Sumproduct có điều kiện 07:42
 • 95. 32. Hàm Sumproduct theo điều kiện AND OR 11:03
 • 96. 33. Hàm Sumproduct dùng để đếm 08:06
 • 97. 34. Hàm Sumproduct tính trung bình cộng 04:20
 • 98. Kết thúc chương học 01:07
 • Kiểm tra 1: Kiến thức về sử dụng Hàm, Công thức
 • 99. Kiến thức trọng tâm C6

Chương 7: Định dạng dữ liệu theo điều kiện với công cụ Conditional formatting

 • 100. Mở đầu chương học 01:32
 • 101. File tài liệu chương
 • 102. 1. Cách thiết lập định dạng theo điều kiện 04:10
 • 103. 2. Cách xóa bỏ định dạng theo điều kiện 03:41
 • 104. 3. Quản lý các thiết lập đã tạo 04:38
 • 105. 4. Tìm hiểu các nhóm điều kiện có sẵn trong Conditional formatting 09:10
 • 106. 5. Cách sử dụng công thức trong định dạng dữ liệu theo điều kiện 08:23
 • 107. 6. Kết hợp định dạng theo điều kiện với Filter để quản lý dữ liệu 04:28
 • 108. Kết thúc chương học 01:04
 • 109. Kiến thức trọng tâm C7

Chương 8: Quản lý nhập dữ liệu với công cụ Data Validation

 • 110. Mở đầu chương học 01:51
 • 111. 1. Giới thiệu về công cụ Data Validation và tác dụng trong việc quản lý nhập dữ liệu 03:40
 • 112. 2. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Số 06:28
 • 113. 3. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Ngày 04:05
 • 114. 4. Cách thiết lập chỉ nhập dữ liệu dạng Text 03:52
 • 115. 5. Cách thiết lập nhập dữ liệu theo 1 danh sách tự động co dãn 06:33
 • 116. 6. Thiết lập cảnh báo khi sử dụng Data validation 06:13
 • 117. 7. Những hạn chế của Data validation và kinh nghiệm khi sử dụng 03:21
 • 118. 8. Bài tập: ứng dụng Data validation 02:49
 • 119. Kết thúc chương học 00:56
 • 120. Kiến thức trọng tâm C8

Chương 9: Kỹ thuật sửa lỗi, làm sạch bảng dữ liệu

 • 121. Mở đầu chương học 01:28
 • 122. Tải tài liệu kèm theo bài học.
 • 123. 1. Đánh giá nhanh bảng dữ liệu 06:57
 • 124. 2. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu thời gian 11:17
 • 125. 3. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu dạng Số 06:22
 • 126. 4. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi sai chính tả theo 1 danh sách 06:40
 • 127. 5. Kỹ thuật tìm và phân biệt dữ liệu trùng lặp 07:07
 • 128. Kết thúc chương học 00:58
 • 129. Kiến thức trọng tâm C9

Chương 10: Kỹ năng quản lý dữ liệu theo Tên (Name Range)

 • 130. Mở đầu chương học 01:09
 • 131. 1. Tác dụng của việc sử dụng Name Range và cách đặt tên vùng 08:11
 • 132. 2. Những lưu ý khi đặt tên 05:43
 • 133. 3. Quản lý tên đã đặt với Name Manager: Sửa, xóa, lọc tìm tên 05:44
 • 134. 4. Kỹ thuật đặt tên nhanh với tên tại dòng tiêu đề 04:06
 • 135. 5. Kỹ thuật đặt tên vùng tự động co dãn theo nội dung 05:31
 • 136. 6. Kỹ thuật đặt tên vùng phụ thuộc vào 1 tên khác 08:08
 • 137. Kết thúc chương học 00:54
 • 138. Kiến thức trọng tâm C10

Chương 11: Khóa và bảo vệ dữ liệu trong Excel

 • 139. Mở đầu chương học 00:57
 • 140. 1. Ý nghĩa của việc khóa, bảo vệ dữ liệu trong Excel 02:02
 • 141. 2. Kỹ thuật khóa truy cập vào Workbook 03:22
 • 142. 3. Kỹ thuật khóa cấu trúc của Workbook 02:11
 • 143. 4. Kỹ thuật khóa Worksheet: chỉ nhập vào ô được chỉ định trước 04:42
 • 144. 5. Kỹ thuật khóa Worksheet: không được nhập vào những ô đã có dữ liệu 02:54
 • 145. Kết thúc chương học 01:01
 • 146. Kiến thức trọng tâm C11

Chương 12: Kỹ năng lập báo cáo tổng hợp trên Excel

 • 147. Mở đầu chương học 01:56
 • 148. File bài giảng chương
 • 149. 1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo tổng hợp 04:18
 • 150. 2. Các thành phần trong báo cáo và cách định dạng các phần trong báo cáo 10:41
 • 151. 3. Kỹ năng phân tích yêu cầu báo cáo để xác định cấu trúc báo cáo 14:50
 • 152. 4. Các công tác chuẩn bị để đảm bảo yêu cầu tính toán 04:45
 • 153. 5. Cách sử dụng công thức SUMIFS để tính toán kết quả báo cáo 10:16
 • 154. 6. Nguyên tắc cố định tọa độ khi viết công thức tính 07:11
 • 155. 7. Cấu trúc và cơ chế tính toán của hàm SUMIFS, COUNTIFS 10:13
 • 156. 8. Cách viết điều kiện trong hàm SUMIFS, COUNTIFS theo các dạng: Số, ngày, Text 13:28
 • 157. 9. Kỹ năng kiểm tra kết quả báo cáo 06:39
 • 158. 10. Kỹ thuật tối ưu báo cáo tổng hợp 03:56
 • 159. Kết thúc chương học 01:02
 • 160. Kiến thức trọng tâm C12

Chương 13: Kỹ năng lập báo cáo chi tiết trên Excel

 • 161. Mở đầu chương học 01:34
 • 162. File tài liệu chương
 • 163. 1. Đặc điểm cấu trúc báo cáo chi tiết 03:49
 • 164. 2. Cách xây dựng cấu trúc báo cáo dựa theo yêu cầu 05:37
 • 165. 3. Kỹ thuật lập báo cáo bằng phương pháp Lọc-copy-Paste 04:09
 • 166. 4. Phương pháp lập báo cáo sử dụng hàm logic IF, AND, OR 10:33
 • 167. 5. Phương pháp lập báo cáo sử dụng Advanced Filter 11:09
 • 168. 6. Tự động hóa báo cáo chi tiết với VBA và Advanced Filter 07:03
 • 169. Kết thúc chương học 01:08
 • 170. Kiến thức trọng tâm C13

Chương 14: Kỹ năng in báo cáo

 • 171. Mở đầu chương học 01:29
 • 172. 1. Yêu cầu về trình bày, in hoặc trích xuất báo cáo ra file PDF 02:32
 • 173. 2. Các kỹ thuật thiết lập liên quan tới in, trình bày trang in 08:45
 • 174. 3. Kỹ thuật in vừa đúng 1 trang A3 hoặc A4, A5 04:45
 • 175. 4. Kỹ thuật tạo header, footer cho trang in 04:45
 • 176. Kết thúc chương học 01:23
 • 177. Kiến thức trọng tâm C14

Chương 15: Sử dụng Pivot Table trong báo cáo

 • 178. Mở đầu chương học 01:30
 • 179. 1. Pivot Table là gì? Cách tạo pivot table 04:29
 • 180. 2. Phân tích cấu trúc Pivot Table so với cấu trúc báo cáo thường gặp 04:04
 • 181. 3. Mối quan hệ giữa các trường dữ liệu trong bảng Pivot 08:05
 • 182. 4. Cách cập nhật kết quả của Pivot Table 03:39
 • 183. 5. Những chú ý về dữ liệu nguồn cho Pivot Table 07:29
 • 184. 6. Cách trình bày, định dạng bảng Pivot 10:47
 • 185. 7. Cách tùy biến kết quả trong báo cáo Pivot 05:05
 • 186. 8. Cách nhóm kết quả trong báo cáo Pivot 04:07
 • 187. Kết thúc chương học 01:34
 • 188. Kiến thức trọng tâm C15

Chương 16: Cách tạo biểu đồ trong Excel

 • 189. Mở đầu chương học 01:05
 • 190. 1. Các loại biểu đồ trong Excel và cách vẽ biểu đồ nhanh 04:29
 • 191. 2. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ nhanh từ bảng báo cáo 03:02
 • 192. 3. Kỹ thuật thiết lập dữ liệu để vẽ biểu đồ 04:34
 • 193. 4. Các thành phần trong biểu đồ 04:18
 • 194. 5. Kỹ thuật trình bày, định dạng biểu đồ 06:18
 • 195. Kết thúc chương học 01:04
 • 196. Kiến thức trọng tâm C16

Chương 17: Bài tập thực hành

 • 197. 1. Bài tập thực hành ứng dụng Excel trong công việc
 • 198. 2. Đáp án bài tập thực hành
 • 199. 3. Bài tập thực hành Excel theo chuyên đề
 • Đề kiểm tra 1: Bộ đề kiểm tra đánh giá trình độ Excel
 • Kiểm tra 2: Các kỹ thuật, thao tác thường dùng trong Excel (Áp dụng từ phiên bản Microsoft Office 2010 trở lên)

Chương 18: Hướng dẫn chi tiết giải bài tập thực hành trong khóa học

 • 200. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 01 17:54
 • 201. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 02 13:46
 • 202. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 03 07:28
 • 203. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 04 16:19
 • 204. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 05 08:47
 • 205. Chữa bài tập thực hành Ứng dụng Excel trong công việc - Đề số 06 11:37

Chương 19: Exam: Kỹ năng sử dụng Microsoft Excel

 • Đề kiểm tra 2: Đề kiểm tra Excel Tổng hợp 01
 • Đề kiểm tra 3: Đề kiểm tra Excel Tổng hợp 02

Chương 20: Ebook - Template - Addin tặng kèm Chương trình học

 • 206. Ebook: Phím tắt trong Excel
 • 207. Add-in: Gitiho Excel Tool