@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
8 Chương, 575 phút

Chương 1: Bắt đầu

 • 1. Hướng dẫn học tập với Gitiho 02:40
 • 2. [Download File]: Tài nguyên khóa học (Slide + File thực hành)
 • 3. Tham gia nhóm học tập trên Facebook
 • 4. Lộ trình Khóa học

Chương 2: Giới thiệu chung

 • 5. Giới thiệu chung về PowerBI - Tại sao nên sử dụng trong công việc ? 12:37
 • 6. Hướng dẫn cài đặt PowerBI Desktop 07:23
 • 7. Giao diện và quy trình làm việc 09:38
 • 8. Tips: Cách tạo Tài khoản Power BI Pro Miễn Phí (60 ngày) 07:54
 • 9. Tổng hợp kiến thức cuối Chương 2

Chương 3: Kết nối dữ liệu và Xử lý dữ liệu trong PowerBI

 • 10. Các nguồn dữ liệu có thể kết nối 11:44
 • 11. Power BI Query Editor 11:24
 • 12. Thao tác Edit Table cơ bản 13:20
 • 13. Các chức năng xử lý dữ liệu Text 10:49
 • 14. Các chức năng xử lý dữ liệu Number 09:22
 • 15. Các chức năng xử lý dữ liệu Date 10:41
 • 16. Thêm Index và Conditional Column 09:26
 • 17. Grouping Data 07:16
 • 18. Gộp và tách Queries (table) 12:46
 • 19. Các chức năng khác và lưu ý khi xử lý Data 07:09
 • 20. Bài tập Thực hành cuối chương
 • 21. Chữa Bài tập Thực hành 20:58
 • 22. Update: Get Data Excel và cách Refresh để Cập nhật dữ liệu 15:58
 • 23. Update: Get Data từ các Website có Table 09:30
 • 24. Update: Lỗi định dạng Date và cách khắc phục 10:14
 • 25. Tổng hợp kiến thức cuối Chương 3

Chương 4: Tạo Table Relationship và Data Model trong Power BI

 • 26. Data Model là gì ? Chuẩn hóa Database 10:54
 • 27. Phân biệt Data Table và Lookup Table, Table Relationship và Merger Data 08:06
 • 28. Cách tạo Relationship và Snowflake 15:39
 • 29. Các thao tác biên tập và quản lý Relationship 11:59
 • 30. Kết nối nhiều bảng trong Data Model 07:22
 • 31. Sử dụng trường dữ liệu chung trong relationship 09:35
 • 32. Một số lưu ý khi tạo Data Model 03:00
 • 33. Bài tập Thực hành cuối chương
 • 34. Chữa Bài tập Thực hành cuối chương 23:07
 • 35. Tổng hợp kiến thức cuối Chương 4

Chương 5: Chương 4: Phân tích dữ liệu với DAX trong Power BI

 • 36. DAX là gì ? Cách thêm DAX trong Power BI 17:00
 • 37. Calculated column và Measure trong Power BI 15:27
 • 38. Hiểu thêm về Filter Context 10:02
 • 39. DAX Syntax & Operators. Các nhóm DAX phổ biến 09:18
 • 40. Các hàm Date&Time 12:50
 • 41. Các hàm Logic 11:38
 • 42. Các hàm Text 06:07
 • 43. Hàm Related và các hàm Math 21:35
 • 44. Hàm Calculate và ứng dụng 12:38
 • 45. Hàm All và Filter - Cách kết hợp hàm Calculate 10:35
 • 46. Nhóm hàm X và hàm Time Intelligence 12:34
 • 47. Bài tập cuối chương
 • 48. Chữa Bài tập cuối chương 20:59
 • 49. Tổng hợp kiến thức cuối Chương 5

Chương 6: Trực quan hóa báo cáo trong Power BI

 • 50. Report View. Các thêm đối tượng cho Repor 12:25
 • 51. Chỉnh sửa Formatting cho các đối tượng trong Report 17:14
 • 52. Các kiểu Lọc trong Report. Cách sử dụng Slicer 13:28
 • 53. Thực hành - Sử dụng Kiểu Card Visual 11:31
 • 54. Thực hành - Sử dụng Kiểu Map Visual 19:09
 • 55. Thực hành - Sử dụng Kiểu Treemap Visual 07:51
 • 56. Thực hành - Sử dụng Kiểu Gauge Visual 08:58
 • 57. Thực hành - Sử dụng Kiểu Line, Column Visual 08:58
 • 58. Bài tập cuối chương
 • 59. Chữa bài tập cuối chương 15:49
 • 60. Update: Cộng tác làm việc với Power BI Service 07:26
 • 61. Tổng hợp kiến thức cuối Chương 6

Chương 7: Dự án cuối khóa

 • 62. Tài nguyên thực hành
 • 63. Xử lý Data
 • 64. Tạo Data Model
 • 65. Sử dụng DAX
 • 66. Tạo Báo cáo
 • 67. Một số Template Power BI tham khảo
 • 68. PBI Ebook - Data Analysis with Microsoft Power Bi

Chương 8: Exam: Bài kiểm tra đánh giá Kỹ năng sử dụng Power BI

 • Đề kiểm tra 1: Test: Kỹ năng sử dụng Power BI