@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
14 Chương, 500 phút

Chương 1: CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 • 1. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho 04:58
 • 2. THAM GIA NHÓM HỌC TẬP
 • 3. TÀI LIỆU THỰC HÀNH KHOÁ HỌC

Chương 2: Tổng quan về XNK – Logistics - Các chi phí cơ bản cho 1 lô hàng

 • 4. Tải tài liệu kèm theo chương 1
 • 5. 1.1. Tổng quan về xuất nhập khẩu - logistics 03:35
 • 6. 1.2. Thuật ngữ tiếng Anh trong bài học 08:37
 • 7. 1.3. Hãng tàu 02:01
 • 8. 1.4. Quy trình lô hàng container 05:52
 • 9. 1.5. Chi phí phát sinh đối với lô hàng Container 04:36
 • 10. 1.6. Phí Local charge tại 2 đầu cảng 06:16
 • 11. Tổng kết kiến thức cuối Chương 2

Chương 3: Incoterm 2010 Contract , invoice , packing

 • 12. Tải tài liệu kèm theo chương 2
 • 13. 2.1. Incoterm 06:32
 • 14. 2.2. Lưu ý về Incoterm 2010 02:47
 • 15. 2.3. Điều kiện loại E 03:04
 • 16. 2.4. Điều kiện loại F 06:48
 • 17. 2.5. Điều kiện loại C 05:05
 • 18. 2.6. Điều kiện loại D 05:15
 • 19. 2.7. Điểm khác nhau giữa ICC2010 và ICC2020 04:59
 • 20. 2.8. Packing 03:48
 • 21. 2.9. Hóa đơn thương mại 04:00
 • 22. 2.10. Hợp đồng 09:09
 • 23. Tổng kết kiến thức cuối Chương 3

Chương 4: Bill - Thực hành bill

 • 24. Tải tài liệu kèm theo chương 3
 • 25. 3.1. Bill 03:05
 • 26. 3.2. Phân loại Bill 07:18
 • 27. 3.3. Phân biệt MBL, HBL 06:46
 • 28. 3.4. Phân loại To order of 04:43
 • 29. 3.5. Phân loại Bill gốc 07:45
 • 30. 3.6. Lưu ý khác 02:59
 • 31. 3.7 thực hành bill 09:20
 • 32. Tổng kết kiến thức cuối Chương 4

Chương 5: Bảo hiểm - Thanh toán quốc tế

 • 33. Tải tài liệu kèm theo chương 4
 • 34. 4.1. Bảo hiểm hàng hải 08:08
 • 35. 4.2. Thanh toán quốc tế 07:54
 • 36. 4.3. Thanh toán nhờ thu 07:19
 • 37. 4.4. Thanh toán L/C 07:51
 • 38. 4.5. Dịch L/C 05:55
 • 39. Tổng kết kiến thức cuối Chương 5

Chương 6: Quy trình hàng lẻ, hàng cont, hàng air, booking, báo giá

 • 40. Tải tài liệu kèm theo chương 5
 • 41. 5.1. Hàng cont 13:55
 • 42. 5.1b Hiểu rõ về DO 01:53
 • 43. 5.2. LCC hàng cont 04:31
 • 44. 5.3. Quy trình Xuất nhập khẩu lô hàng lẻ LCL( Đường biển) 07:50
 • 45. 5.4. LCL đường biển 04:18
 • 46. 5.5. Quy trình hàng air 06:59
 • 47. 5.6. Air Waybill 06:43
 • 48. 5.7. LCC hàng air 05:40
 • 49. Tổng kết kiến thức cuối Chương 6

Chương 7: Manifest

 • 50. Tải tài liệu kèm theo chương 6
 • 51. 6.1. Manifest và các vấn đề liên quan 06:47
 • 52. 6.2. Chứng từ cần thiết để khai Manifest 05:08
 • 53. 6.3. Cách làm file 06:04
 • 54. 6.4. Thực hành 06:41
 • 55. Tổng kết kiến thức cuối Chương 7

Chương 8: Vỏ cont, trucking, kích thước cont - Nâng hạ, phơi hạ

 • 56. Tải tài liệu kèm theo chương 7
 • 57. 7.1. Vỏ Cont 09:52
 • 58. 7.2. Phân loại cont theo hàng hóa 06:37
 • 59. 7.3. Phôi phiếu EIR 12:54
 • 60. 7.4. Những lưu ý khi vận chuyển nội địa 08:21
 • 61. Tổng kết kiến thức cuối Chương 8

Chương 9: Mã HS code - Cách quy tắc phân loại HS code

 • 62. Tải tài liệu kèm theo chương 8
 • 63. 8.1. Mã HS code 08:25
 • 64. 8.2. Quy tắc 1 phân loại mã HS code 03:52
 • 65. 8.3. Quy tắc 2 phân loại mã HS code 06:13
 • 66. 8.4. Quy tắc 3 phân loại mã HS code 10:14
 • 67. 8.5. Quy tắc 4 phân loại mã HS code 01:31
 • 68. 8.6. Quy tắc 5 phân loại mã HS code 04:33
 • 69. 8.7. Quy tắc 6 và tổng kết 05:55
 • 70. Tổng kết kiến thức cuối Chương 9

Chương 10: CO và các lưu ý giảm thuế

 • 71. Tải tài liệu kèm theo chương 9
 • 72. 9.1. Khái quát về CO 07:04
 • 73. 9.2. CO 3 bên 04:00
 • 74. 9.3. Khái quát về CO 05:34
 • 75. 9.4. Các mẫu giấy chứng nhận xuất xứ 01:40
 • 76. 9.5. Quy tắc xuất xứ 06:35
 • 77. 9.6. Quy trình để làm ra CO 01:59
 • 78. Tổng kết kiến thức cuối Chương 10

Chương 11: Biểu thuế, tờ khai điện tử

 • 79. Tải tài liệu kèm theo chương 10
 • 80. 10.1. Biểu thuế - Tờ khai hải quan 04:43
 • 81. 10.2. Chi tiết về biểu thuế 13:50
 • 82. 10.3. Một số lưu ý về thuế VAT 08:40
 • 83. 10.4. Tờ khai hải quan 08:35

Chương 12: Thực hành tờ khai điện tử Ecus 5

 • 84. Tải tài liệu kèm theo chương 11
 • 85. 11.1 tóm tắt lô hàng ( thực hành ) 08:36
 • 86. 11.2. Ecus - Thông tin chung 11:39
 • 87. 11.3 Ecus - Thông tin chung 2 07:36
 • 88. 11.4 Ecus - danh sách hàng 07:38
 • 89. 11.5. Hiểu mặt tờ khai 08:08

Chương 13: Hun trùng, kiểm dịch, ktcl, kiểm hóa, hợp quy

 • 90. Tải tài liệu kèm theo chương 12
 • 91. 12.1. Hun trùng 07:26
 • 92. 12.2. Kiểm dịch 08:37
 • 93. 12.3. Kiểm hóa 07:17
 • 94. 12.4. Hợp quy 11:13
 • 95. 12.5. Hiệu suất 05:24
 • 96. 12.6. Tem chính - tem phụ 02:40
 • 97. 12.7. Tổng kết 10:28
 • 98. 12.7b. Khóa học sales forwarder 02:50
 • 99. Tổng kết kiến thức cuối Chương 13

Chương 14: Thuật ngữ chuyên ngành xnk - logistics

 • 100. Section 1: Export import field 02:47
 • 101. Section 2: International transportation/ logistics 03:48
 • 102. Section 3: International payment methods 02:25
 • 103. Section 4: Negotiation - Transaction 01:15
 • 104. Section 5: Sales contract 02:54
 • 105. Section 6: Shipping documents 02:58
 • Đề kiểm tra 1: Kiểm tra cuối khóa