@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
11 Chương, 701 phút

Chương 1: CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 • 1. Tổng quan về khóa học 08:09
 • 2. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho 04:58
 • 3. TÀI LIỆU THỰC HÀNH KHOÁ HỌC
 • 4. THAM GIA NHÓM HỌC TẬP
 • 5. [Quà tặng 1] 350 Template Power Point đẹp
 • 6. [Quà tặng 2] 250 Template Power Point đẹp

Chương 2: Chuẩn bị công cụ trước khi bắt đầu học

 • 7. Cài đặt Office chuẩn để học tập 14:42
 • 8. Cài đặt Font chữ đã tải về 02:24
 • 9. Cài đặt phần mềm Islide 02:03
 • 10. Khắc phục lỗi Islide (nếu có) 01:19
 • 11. Nhược điểm của PowerPoint thông thường 02:01
 • 12. Cài đặt tiện ích tuyệt vời cho PowerPoint 05:24
 • 13. Tùy chỉnh chuyên sâu trong PowerPoint 01:34
 • 14. Thanh Quick Access Toolbars 1 05:47
 • 15. Thanh Quick Access Toolbars 2 07:45
 • 16. Tư duy về các tab trong Powerpoint 12:19

Chương 3: Tư duy về sử dụng công cụ và phím tắt trong Powerpoint

 • 17. Học liệu kèm chương học
 • 18. Phím Shift 09:34
 • 19. Phím Ctrl 18:34
 • 20. Phím Alt 02:20
 • 21. Kết hợp phím 06:11
 • 22. Căn gióng tự động 1 09:29
 • 23. Căn gióng tự động 2 02:39

Chương 4: Tư duy về bố cục, layout trong thiết kế

 • 24. Học liệu kèm chương học
 • 25. Quy trình thiết kế Slide tại Jovis Academy 1 17:50
 • 26. Quy trình thiết kế Slide tại Jovis Academy 2 03:41
 • 27. Bố cục trung tâm 03:00
 • 28. Thực hành bố cục trung tâm 17:15
 • 29. Bố cục một phần 2 02:47
 • 30. Bố cục 1 phần 2 đối xứng 03:19
 • 31. Bố cục 1 phần 2 bất đối xứng 08:35
 • 32. Bố cục bất đối xứng nâng cao 10:50
 • 33. Thủ thuật xoay hình tạo bố cục mới 03:09
 • 34. Bố cục một phần ba 15:01
 • 35. Bố cục lưới 03:19
 • 36. Thực hành bố cục lưới 17:07
 • 37. Ý nghĩa hình khối và tính đồng bộ trong Slide 12:50
 • 38. Thủ thuật với Slide Master 14:20

Chương 5: Tư duy về màu sắc và font chữ trong thiết kế

 • 39. Học liệu kèm chương học
 • 40. Lý thuyết màu sắc ứng dụng trong Slide 13:19
 • 41. Lỗi sử dụng màu 04:00
 • 42. Tự tạo bảng màu chuyên nghiệp 17:33
 • 43. Tìm hiểu và phân tích font chữ 12:15
 • 44. Màu sắc và kết hợp, bố trí chữ 07:34
 • 45. Thực hành bố trí và kết hợp font chữ 20:49
 • 46. Thủ thuật đồng bộ, lưu và thay thế font 09:36

Chương 6: Tư duy sử dụng hình ảnh đúng đắn và hiệu quả trong thiết kế

 • 47. Học liệu kèm chương học
 • 48. Phân tích chuyên sâu về sử dụng hình ảnh 10:34
 • 49. Các kỹ thuật xử lý ảnh chuyên nghiệp 13:01
 • 50. Xử lý ảnh chuyên sâu 15:56

Chương 7: Tư duy biểu diễn số liệu và biểu đồ trong thiết kế

 • 51. Học liệu kèm chương học
 • 52. Tìm hiểu về Infographic 07:11
 • 53. Thực hành Infographic dạng so sánh và liệt kê 17:26
 • 54. Trình bày Infographic dạng chu trình 18:23
 • 55. Infographic Timeline và People Graph 18:44
 • 56. Tư duy trình bày số liệu và bảng biểu 14:59
 • 57. Trình bày đồ thị chuyên nghiệp 15:41
 • 58. Hoàn thiện Dashboard báo cáo số liệu chuyên nghiệp 14:03

Chương 8: Tư duy sử dụng hiệu ứng Animation, Transition trong thiết kế

 • 59. Học liệu kèm chương học
 • 60. Hiệu ứng chuyển trang trên Slide 14:00
 • 61. Tìm hiểu về hiệu ứng trên một Slide 17:33
 • 62. Hiệu ứng Fly-In 20:12
 • 63. Kết hợp hiệu ứng chuyên nghiệp 07:07
 • 64. Hiệu ứng với số liệu và đồ thị 12:07
 • 65. Các bài viết hướng dẫn tạo Hiệu ứng khác Powerpoint tại Blog Gitiho

Chương 9: Hoàn thiện Slide và chuẩn bị cho bài thuyết trình chuyên nghiệp

 • 66. Học liệu kèm chương học
 • 67. Hoàn thiện để có bản thuyết trình hoàn hảo 05:57
 • 68. Xuất File và In ấn 12:41
 • 69. Để trở thành chuyên gia thuyết trình 07:27

Chương 10: Material: Thực hành tạo trò chơi tương tác trên Powerpoint

 • 70. Game 1: Đồng hồ đếm ngược - File Kết quả
 • 71. Game 1: Đồng hồ đếm ngược - Ý tưởng 02:15
 • 72. Game 1: Đồng hồ đếm ngược - Thiết kế giao diện 09:01
 • 73. Game 1: Đồng hồ đếm ngược - Thêm hiệu ứng 19:41
 • 74. Game 1: Đồng hồ đếm ngược - Một số ý tưởng hiệu ứng khác 10:32
 • 75. Game 2: Nhìn bóng đoán hình ảnh - File Kết quả
 • 76. Game 2: Nhìn bóng đoán hình ảnh - Ý tưởng thiết kế 03:38
 • 77. Game 2: Nhìn bóng đoán hình ảnh - Thiết kế các thành phần 07:47
 • 78. Game 2: Nhìn bóng đoán hình ảnh - Thêm hiệu ứng 15:13
 • 79. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - File kết quả
 • 80. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - Ý tưởng thiết kế 02:41
 • 81. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - Thiết kế giao diện chính 14:19
 • 82. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - Tạo hiệu ứng cho giao diện chính 16:10
 • 83. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - Thiết kế giao diện câu hỏi 05:33
 • 84. Game 3: Vòng quay may mắn (Câu hỏi Trắc nghiệm) - Tạo hiệu ứng cho câu hỏi 15:18
 • 85. Bonus Tặng game Ai là triệu phú

Chương 11: Exam: Kiểm tra cuối Khóa học

 • Đề kiểm tra 1: Bài kiểm tra kiến thức đầu ra khóa PPG01