@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
1 Chương, 69 phút

Chương 1: Các cài đặt và thiết kế với các đối tượng

  • 1. Làm việc với các Hình ảnh nhúng trong Word 09:27
  • 2. Chèn một Bảng và các thao tác với Bảng - Cơ bản 16:09
  • 3. Thao tác Chèn và chỉnh sửa Shape 05:54
  • 4. Thao tác Chèn Hộp văn bản - Text Box 03:46
  • 5. Tạo đầu trang và chân trang một cách chuyên nghiệp 12:38
  • 6. Đánh số trang 06:22
  • 7. Thao tác Chèn các hình minh hóa đặc biệt (Chart) và Định dạng 08:43
  • 8. Căn chỉnh, sắp xếp, nhóm các đối tượng 05:41
  • Đề kiểm tra 1: Bài kiểm tra