@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
2 Chương, 106 phút

Chương 1: Tổng quan về Word

 • 1. Hướng dẫn sử dụng công cụ 02:40
 • 2. File thực hành + Bài tập
 • 3. Giới thiệu Khóa học - Làm như thế nào để soạn thảo một văn bản chuyên nghiệp 04:26
 • 4. Bắt đầu với phần mềm Microsoft Word - Giao diện và tính năng cơ bản 08:05
 • 5. Thiết lập quan trọng ban đầu để bắt đầu soạn thảo văn bản 10:14
 • 6. Tạo một tài liệu mới. Mở và Lưu tài liệu. Chia sẻ tài liệu 09:45
 • Đề kiểm tra 1: Đề kiểm tra 1

Chương 2: Các cài đặt và định dạng cơ bản phải biết trong Word

 • 7. Bắt đầu Soạn thảo văn bản. Soạn thảo ký tự thông thường và đặc biệt 08:28
 • 8. Các thao tác định dạng đoạn văn, văn bản 07:05
 • 9. Thao tác Cut, Copy, Paste và Format Painter 07:50
 • 10. Tìm kiếm và thay thế trong Word 06:09
 • 11. Thao tác với đoạn văn P1 - Khái niệm đoạn văn, thụt lề, căn lề, dấu đoạn, ngắt d 12:29
 • 12. Thao tác với đoạn văn P2 - Tuỳ chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn, các dòng 03:49
 • 13. Đánh dấu (bullet) và đánh số (numbering) tự động trong Word 08:45
 • 14. Chức năng Style trong Word 06:00
 • 15. Liên kết trong Word. Liên kết Word và Excel 10:06
 • Đề kiểm tra 2: Đề kiểm tra cuối Chương 2