@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
6 Chương, 233 phút

Chương 1: Tổng quan giao diện Powerpoint

 • 1. Tư duy về các tab trong Powerpoint 12:19
 • 2. Các phiên bản Powerpoint 06:26
 • 3. Thanh Quick Access Toolbars 1 07:10
 • 4. Thanh Quick Access Toolbars 2 07:45

Chương 2: Sử dụng phím tắt

 • 5. Phím Shift 09:34
 • 6. Phím Ctrl 18:34
 • 7. Phím Alt 02:20
 • 8. Kết hợp các phím 06:11

Chương 3: Kiến thức cơ bản về thiết kế

 • 9. Quy trình thiết kế Slide 1 17:50
 • 10. Quy trình thiết kế Slide 2 03:41
 • 11. Tư duy sử dụng màu sắc 13:19
 • 12. Lỗi sử dụng màu 04:00
 • 13. Tư duy sử dụng hình ảnh 10:34
 • 14. Tư duy về bố cục (Bố cục trung tâm) 17:15

Chương 4: Một số thao tác, công cụ cơ bản

 • 15. Cắt hình ảnh 09:27
 • 16. Quản lý tên và thứ tự các đối tượng 17:16
 • 17. Xuất file và in ấn 12:41

Chương 5: Tạo hiệu ứng cơ bản

 • 18. Sự khác nhau giữa Transition và Animation 02:31
 • 19. Một số hiệu ứng Transition và cách áp dụng 15:15
 • 20. Các loại Animation 04:19
 • 21. Áp dụng 1 animation cho đối tượng 12:07
 • 22. Áp nhiều nhiều animation cho đối tượng 21:27

Chương 6: Exam: Trắc nghiệm tự kiểm tra cuối khóa

 • Đề kiểm tra 1: Test kiểm tra tự đánh giá kỹ năng Powerpoint