@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
4 Chương, 202 phút

Chương 1: Tổng quan về dữ liệu và định dạng dữ liệu trong Excel

 • 1. Mở đầu chương học 00:58
 • 2. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu trong Excel 04:46
 • 3. Giới thiệu về các kiểu dữ liệu trong Excel 07:54
 • 4. Cách định dạng dữ liệu 08:06
 • 5. Định dạng nhanh với công cụ Format Painter 05:51
 • 6. Kỹ năng nhận dạng, phân biệt các kiểu dữ liệu 11:27
 • 7. Thiết lập chuẩn dữ liệu khi nhập trên Excel 07:08
 • 8. Mối quan hệ giữa kiểu dữ liệu với việc định dạng dữ liệu 07:19
 • 9. Bài tập: Luyện tập kỹ năng phân biệt các dữ liệu dễ nhầm lẫn
 • 10. Cách tìm kiếm dữ liệu trong Excel 03:54
 • 11. Cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu 03:58
 • 12. Kỹ thuật định dạng phông chữ trong Excel 10:21
 • 13. Kỹ thuật định dạng kẻ khung trong Excel 08:06
 • 14. Kỹ thuật trộn ô trong Excel 04:28
 • 15. Kỹ thuật xuống dòng trong 1 ô 04:23
 • 16. Kỹ thuật căn chỉnh lề trong 1 ô 06:03
 • 17. Kết thúc chương học 00:54

Chương 2: Định dạng dữ liệu theo điều kiện với công cụ Conditional formatting

 • 18. Mở đầu chương học 01:32
 • 19. File tài liệu chương
 • 20. Cách thiết lập định dạng theo điều kiện 04:10
 • 21. Cách xóa bỏ định dạng theo điều kiện 03:41
 • 22. Quản lý các thiết lập đã tạo 04:38
 • 23. Tìm hiểu các nhóm điều kiện có sẵn trong Conditional formatting 09:10
 • 24. Cách sử dụng công thức trong định dạng dữ liệu theo điều kiện 08:23
 • 25. Kết hợp định dạng theo điều kiện với Filter để quản lý dữ liệu 04:28
 • 26. Kết thúc chương học 01:04

Chương 3: Tìm hiểu về cấu trúc bảng dữ liệu tiêu chuẩn trong Excel

 • 27. Mở đầu chương học 00:39
 • 28. Tải tài liệu kèm theo bài học
 • 29. Thế nào là bảng dữ liệu? Các thành phần trong bảng dữ liệu 06:51
 • 30. Luyện tập về định dạng bảng dữ liệu và sử dụng công cụ Cell styles trong định dạ 13:35
 • 31. Kỹ thuật cố định dòng-cột trong bảng dữ liệu 04:59
 • 32. Bài tập thực hành định dạng bảng dữ liệu
 • 33. Kết thúc chương học 01:36

Chương 4: Kỹ thuật sửa lỗi, làm sạch bảng dữ liệu

 • 34. Mở đầu chương học 01:28
 • 35. Tải tài liệu kèm theo bài học.
 • 36. Đánh giá nhanh bảng dữ liệu 06:57
 • 37. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu thời gian 11:17
 • 38. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi dữ liệu dạng Số 06:22
 • 39. Kỹ thuật tìm và sửa lỗi sai chính tả theo 1 danh sách 06:40
 • 40. Kỹ thuật tìm và phân biệt dữ liệu trùng lặp 07:07
 • 41. Kết thúc chương học 00:58