Cách dùng hàm đếm ô có dữ liệu trong Excel chi tiết nhất

G Learning
09 Jun 2020

Phần mềm Excel ngoài việc hỗ trợ bạn thực hiện các phép toán còn hỗ trợ rất nhiều trong công tác thống kê dữ liệu. Cụ thể Excel cung cấp các hàm đếm ô có dữ liệu giúp các bạn thống kê một cách nhanh nhất. Bài viết dưới đây giới thiệu cách dùng các hàm đếm ô dữ liệu trong Excel. Cùng tìm hiểu nhé!

Hàm Count đếm ô có dữ liệu là số

Ý nghĩa: Hàm Count thực hiện đếm các ô có chứa dữ liệu là số.

Cú pháp:

Count(value1, value2,…)

Trong đó: value1, value2 là các tham chiếu ô hoặc các mảng có các ô là dữ liệu số muốn đếm.

  • Chú ý:

Hàm Count chỉ thực hiện đếm các ô có chứa giá trị số, ngày tháng hay các chữ thể hiện số. Nếu các ô không phải kiểu dữ liệu số hoặc không thể dịch sang số sẽ không được đếm.

  • Ví dụ:

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số học sinh đã nghỉ học trong năm.

Trường hợp số ngày nghỉ bằng 0 được để trống.

Để đếm số học sinh đã nghỉ học. Ở ô K4 nhập công thức:

 =COUNT(E4:E17)

 -> Hàm sẽ đếm những ô có kiểu dữ liệu là số trong cột Số ngày nghỉ (ô trống sẽ bị hàm count bỏ qua):

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-01

Trường hợp số ngày nghỉ bằng 0 được nhập là 0.

Khi đó hàm Count sẽ đếm cả ô có giá trị bằng 0, do vậy trường hợp này không thể đếm số HS nghỉ học bằng hàm Count được:

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-02

Hàm Counta đếm ô có dữ liệu 

Ý nghĩa: Hàm Counta sẽ thực hiện đếm các ô đã có dữ liệu.

Cú pháp:

Counta(value1, value2,…)

Trong đó: value1, value2, … là các tham chiếu ô hoặc các mảng muốn đếm có chứa dữ liệu hay không.

  • Chú ý:

Hàm Counta đếm tất cả các ô được tham chiếu tới có chứa dữ liệu hay không. Không phân biệt dữ liệu số hay ký tự.

  • Ví dụ:

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số HS đã bị kỷ luật trong năm.

Để đếm số HS đã bị kỷ luật trong năm. Ở ô M6 nhập công thức:

=COUNTA(I4:I17)

-> Hàm sẽ đếm tất các ô có chứa dữ liệu trong cột ghi chú.

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-03

Hàm Countif đếm dữ liệu theo điều kiện

  • Ý nghĩa: Hàm Countif  thực hiện đếm số ô dữ liệu với 1 điều kiện cho trước.
  • Cú pháp: Countif(range, criteria)

Trong đó:

range: Phạm vi mảng dữ liệu muốn đếm.

criteria: Điều kiện cần xét cho mảng dữ liệu range để đếm.

  • Chú ý:

Hàm Countif không phân biệt kiểu dữ liệu là số hay ký tự.Chỉ cần dữ liệu phù hợp với điều kiện cần xét, ô dữ liệu đó sẽ được đếm.

Phạm vi của Hàm này rộng hơn nhiều so với hàm count.

Trường hợp không có ô dữ liệu phù hợp với điều kiện => Hàm trả về giá trị 0.

  • Ví dụ:

Cho bảng tổng hợp kết quả học sinh cuối năm học, hãy đếm số HS có Học lực giỏi:

Nhập công thức: =COUNTIF(H5:H17,”Giỏi”)

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-04

Đếm số HS có Học lực kém tức :

Nhập công thức:

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

=COUNTIF(H5:H18, “Kém”)

Hàm trả về giá trị 0.

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-05

Trường hợp điều kiện là phép so sánh toán học cần để biểu thức này trong nháy kép:

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-06

Hàm Countifs đếm dữ liệu theo nhiều điều kiện 

Ý nghĩa: Hàm Countifs thực hiện đếm các ô dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước.

Cú pháp:

Countifs(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

criteria_range1, criteria_range2, … là vùng dữ liệu cần đếm tương ứng với criteria1, criteria2…

criteria1, criteria2, … là điều kiện để đếm tương ứng với vùng dữ liệu criteria_range1, criteria_range2, …

  • Ví dụ:

Đếm số HS có học lực giỏi và không vi phạm quy chế thi:

Có 2 điều kiện cần xét:

+ Cột Học lực là Giỏi

+ Cột Ghi chú trường dữ liệu tương ứng có giá trị rỗng.

 Nhập công thức: =COUNTIFS(H4:H17,”Giỏi”,I4:I17,””).

cach-dung-ham-dem-o-co-du-lieu-trong-excel-07

Bài viết trên đây là những hướng dẫn chi tiết cách về cách sử dụng các hàm đếm ô có dữ liệu trong Excel. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn sử dụng tốt các hàm đếm này trong trang Excel của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàm khác trong Excel hoặc các kỹ năng văn phòng hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học online của Gitiho nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết này

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội