Cách sắp xếp sheet (bảng tính) trong file Excel theo thứ tự A đến Z hoặc ngược lại

G-LEARNING21/03/2023

Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi, chúng ta sẽ có nhu cầu sắp xếp lại bảng tính (sheets) trong 1 file Excel theo thứ tự từ A đến Z hoặc từ Z tới A để nhằm mục đích tra cứu 1 cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó một cách đơn giản và nhanh chóng bằng cách sử dụng ngông ngữ lập trình VBA trong Excel

Bước 1: Mở trình soạn thảo VBA trong Excel. Cách mở trình soạn thảo cũng như bật thẻ Developer bạn tham khảo bằng cách bấm vào link này. Sau đó mở cửa sổ Project – VBA Project 

Cách sắp xếp sheet (bảng tính) trong file Excel theo thứ tự A đến Z hoặc ngược lại

Mở cửa sổ Project Explorer trong VBA Excel

Bước 2: Bấm chuột phải vào trong cửa sổ Project – VBA Project  và chọn tạo 1 module mới

Cách sắp xếp sheet (bảng tính) trong file Excel theo thứ tự A đến Z hoặc ngược lại

Cách tạo Module mới trong VBA – Excel

Bước 3: Copy đoạn code VBA để sắp xếp các sheet theo thứ tự A tới Z hoặc Z về A

Code sắp xếp bảng tính theo thứ tự từ A tới Z

 Sub SheetAscending()
  
 For i = 1 To Application.Sheets.Count
 For j = 1 To Application.Sheets.Count - 1
 If UCase$(Application.Sheets(j).Name) > UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
 Sheets(j).Move after:=Sheets(j + 1)
 End If
 Next
 Next
 MsgBox "Xong"
  
 End Sub

view raw SheetAscending.bas hosted with ❤ by GitHub

View the code on Gist.

Code sắp xếp bảng tính theo thứ tự từ Z về A

 Sub SheetsDescending()
  
 For i = 1 To Application.Sheets.Count
 For j = 1 To Application.Sheets.Count - 1
 If UCase$(Application.Sheets(j).Name) < UCase$(Application.Sheets(j + 1).Name) Then
 Application.Sheets(j).Move after:=Application.Sheets(j + 1)
 End If
 Next
 Next
  
 MsgBox "Xong"
 End Sub

view raw SheetsDescending.bas hosted with ❤ by GitHub

View the code on Gist.

Bước 4: Bấm F5 chạy code để sắp xếp các sheets trên file Excel hoặc bấm vào biểu tượng Run Sub/UserForm (F5)

Cách sắp xếp sheet (bảng tính) trong file Excel theo thứ tự A đến Z hoặc ngược lại

Chạy code để sắp xếp sheets

Chúc các bạn ứng dụng VBA thành công vào trong công việc của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết này

Khóa học liên quan

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông