Cách sử dụng hàm HYPERLINK trong Google Data Studio

Nội dung được viết bởi Bến Hà Trương

Bạn có muốn tạo những hình ảnh hoặc đoạn văn bản có chứa đường link có thể nhấp được trong các bảng ở báo cáo trực quan của mình hay không?

Hàm HYPERLINK xây dựng các liên kết văn bản hoặc hình ảnh từ dữ liệu của bạn. Hàm HYPERLINK giúp tạo các trường Hyperlink và Image Link trong data source của bạn. Trong đó, trường Hyperlink hiển thị liên kết văn bản, trường  Image Link tạo ra các hình ảnh có thể nhấp được trong báo cáo Google Data Studio.

Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn bạn các tạo và sử dụng hàm HYPERLINK trong Google Data Studio.

Công thức

Hàm HYPERLINK  có công thức sau

HYPERLINK(URL, Link Label)

Trong đó

 • URI - là trường hoặc biểu thức có giá trị là một URL

 • Link Label -là trường hoặc biểu thức có giá trị là Text hoặc một kiểu trường image

Cách sử dụng hàm HYPERLINK trong google data studio

Bạn có thể xem lại bài viết về cách tạo trường được tính toán trong Google data studio để thao tác dễ dàng hơn.

Hàm HYPERLINK hoạt động như thế nào?

Hàm HYPERLINK có 2 tham số: URL và Link Label. Cả hai tham số này đều bắt buộc.

Tham số URL có thể đến từ các trường URL hiện có trong data source hoặc tham số có thể là biểu thức xây dựng URL từ các trường và hàm khác.

Tham số Link Label chỉ định văn bản hoặc hình ảnh sẽ hiển thị trong bảng. Để tạo trường Hyperlink, tham số Link Label có thể là Dimension Text trong data source của bạn hoặc bất kỳ biểu thức nào trả về giá trị là một chuỗi TextĐể tạo trường Image Link, tham số Link Label có thể Dimension image trong data source của bạn, hoặc bất kỳ biểu thức nào trả về giá trị là hình ảnh. Các trường image được tạo bởi hàm IMAGE .

Hàm HYPERLINK hỗ trợ các giao thức sau:

 • http:
 • https:
 • mailto:
 • ftp:

Nếu bạn chỉ định một giao thức không được hỗ trợ, liên kết sẽ mở ra một trang trống. Nếu bạn không chỉ định giao thức, http: được thêm mặc định vào URL.

Trong các trường Hyperlink và Image Link, menu Type sẽ không hiển thị

 • Để hiển thị URL đầy đủ dưới dạng liên kết, hãy sử dụng trường URL.

  Ví dụ về hàm Hyperlink

  Bạn có thể dùng HYPERLINK để tạo một danh mục sản phẩm với hình ảnh của các mặt hàng được bán và liên kết đến các trang mô tả sản phẩm cụ thể.

  Giả sử bạn có một bộ dữ liệu với các trường sau:

  Item - tên của sản phẩm

  SKU - bộ nhận diện sản phẩm

  Product Page - URL của trang mô tả sản phẩm

  Product Image - URL của hình ảnh của sản phẩm bạn muốn hiển thị

Bạn có thể tạo báo cáo để hiển thị hình ảnh sản phẩm theo công thức

FieldTypeDefinition
1) Product LinkURLHYPERLINK(Item, SKU )
2) ImageImageIMAGE(Image URL, Item)
3) Image LinkImage LinkHYPERLINK(Item URL, Image Field)

Và kết quả trên báo cáo

Báo cáo Google data studio có liên kết hình ảnh


Chúng tôi hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được cách sử dụng hàm HYPERLINK để tạo các văn bản, hình ảnh có thể nhấp được trong báo cáo trực quan của mình.

Để biết thêm các mẹo và thủ thuật Google Data Studio cũng như Tin học văn phòng khác, hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay.

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông