Cách sử dụng hàm REGEXP_MATCH trong Google Data Studio

Nội dung được viết bởi Bến Hà Trương

Hàm REGEXP_MATCH trong Google Data Studio giúp đánh giá một trường hoặc một biểu thức sử dụng biêu thức chính quy (regular expression).

Công thức hàm REGEXP_MATCH

REGEXP_MATCH(X, regular_expression)

Trong đó 

  • X - một trường hoặc một biểu thức để ước lượng
  • regular_expression -một biểu thức chính quy.

Cách sử dụng hàm REGEXP_MATCH trong Google Data Studio

Cần lưu ý gì khi sử dụng hàm REGEXP_MATCH trong Google data studio

1. Các biểu thức thông thường trong Data Studio sử dụng cú pháp kiểu RE2.

2. Dấu 2 gạch chéo ngược (//) là một ký tự đặt biệt. REGEXP_MATCH(MyField, "foo\\.bar") sẽ khớp với mọi giá trị thật ở vị trí đó.

3. Các biểu thức chính quy có phân biệt chữ hoa chữ thường theo mặc định. Bạn có thể làm chuyển đổi chúng sang không phân biệt chữ hoa chữ thường bằng cách sử dụng (?i). REGEXP_MATCH(field_expression , '(?i)a.*') khớp với cả "abc123" và "ABC123".

3. Các hàm REGEXP_MATCH sẽ trả về giá trị boolean (đúng hoặc sai)

4. REGEXP_MATCH cố gắng khớp toàn bộ chuỗi có trong field_expression. Ví dụ: nếu field_expression là "ABC123":

REGEXP_MATCH(field_expression , 'A') trả về sai.

REGEXP_MATCH(field_expression, 'A.*') trả về đúng.

Ví dụ sử dụng hàm REGEXP_MATCH trong Google data studio

1. Khớp nếu tên bắt đầu bằng một chữ cái:

REGEXP_MATCH(tên, '[a-zA-Z]. *')

2. Tạo các vùng tùy ý bằng cách sử dụng câu lệnh CASE:

CASE

   WHEN REGEXP_MATCH(quoc_gia, "(My | Canada | Mexico)") THEN "Bắc Mỹ"

   WHEN REGEXP_MATCH(quoc_gia, "(Anh | Phap)") THEN "Châu Âu"

   ELSE "Quốc gia khác"

END

3. Sử dụng khớp lệnh không phân biệt chữ hoa chữ thường và toán tử:

CASE

  WHEN REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Recipes).*") 

    OR REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Cooking).*")

  THEN "Recipes"

  WHEN REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Grilling).*")

  THEN "Seasonal"

  WHEN REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Phone).*") 

        OR REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Tablet).*") 

       OR REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Console).*") 

       OR REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Laptop).*") 

       OR REGEXP_MATCH(Campaign, "((?i).*Wearable).*")

       THEN "Electronics" 

        ELSE "Other" 

   END

4. So sánh phủ định với toán tử NOT

    CASE 

       WHEN REGEXP_MATCH(dimension1, 'A') AND NOT REGEXP_MATCH(dimension1, 'B') 

       THEN 'C' 

       ELSE 'D' 

   END

Như vậy, bạn đã biết cách sử dụng hàm REGEXP_MATCH trong Google Data Studio. Nếu bạn muốn biết thêm các mẹo và thủ thuật tin học hữu ích khác, hãy tham gia với GITIHO ngay hôm nay.

Deal lớn - Giá hời!

Gitiho giảm giá khóa học Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý kế toán), dành cho người mới bắt đầu học về kế toán hoặc không còn nhớ về định khoản kế toán.

Giá gốc của khóa học là 699K, hiện đang được giảm còn 299K! Nhập thêm mã code KETOAN49K để sở hữu khóa học chất lượng chỉ 49K!

Thời hạn áp dụng chỉ đến 01/06 - Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông