Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021 cho người nước ngoài và người Việt Nam

Nội dung được viết bởi Ngọc Diệp

Có lẽ ít nhiều kế toán viên đã đặt ra một thắc mắc: "Làm thế nào để tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài?" Vậy thì trong bài viết ngày hôm nay về chủ đề kế toán thuế, Gitiho sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài mới nhất năm 2021 nhé.

Kế toán tổng hợp từ A-Z trong 14 giờ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài phụ thuộc vào các yếu tố gì? Những đối tượng nào thuộc diện phải nộp thuế TNCN? Hãy cùng Gitiho tìm hiểu ngay dưới đây bạn nhé.

Đối tượng nộp thuế TNCN

Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN, các đối tượng phải nộp thuế TNCN bao gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.

Vậy thế nào là thu nhập chịu thuế? Để tính thuế thu nhập cá nhân, chúng ta dựa vào các điều kiện dưới đây:

  • Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
  • Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Như vậy, cách tính thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng người nước ngoài bắt đầu với bước đầu tiên là xác định liệu lao động nước ngoài này thuộc diện cư trú hay không cư trú.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài có cư trú

Chi tiết về cá nhân cư trú

Dựa vào khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân cư trú được định nghĩa là người đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

1. Điều kiện 1

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

2. Điều kiện 2

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

  • Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú, trong đó nơi ở thường xuyên đối với người nước ngoài là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.
  • Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài có cư trú

Với các lao động thuộc dạng cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, nghĩa là thuế tính theo bậc, dựa vào đó mức thu nhập càng cao thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp cũng càng nhiều.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021 cho người nước ngoài và người Việt Nam

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không cư trú

Các đối tượng lao động nước ngoài như thế nào thì được coi là cá nhân không cư trú? Với cá nhân không cư trú thì phải làm thế nào để cách tính thuế thu nhập cá nhân là gì? Chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời cho 2 câu hỏi này ngay trong phần dưới đây.

Chi tiết về cá nhân không cư trú

Với những thông tin đã tìm hiểu về cá nhân cư trú trong phần trên, chúng ta có thể đưa ra một nhận định đơn giản và cực kỳ dễ hiểu về cá nhân không cư trú: Là những đối tượng không đáp ứng các điều kiện của một cá nhân cư trú.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu cá nhân không cư trú đáp ứng cả 2 điều kiện như sau:

  • Có mặt tại Việt Nam không đủ 183 ngày tính trong một năm dương lịch và không có mặt suốt 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam.
  • Không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không cư trú

Với định nghĩa về cá nhân không cư trú ở trên, cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài trong trường hợp này dựa vào công thức tính thuế thu nhập cá nhân dưới đây:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%

Trong đó: Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú tương tự như thu nhập chịu thuế chúng ta đã nhắc đến khi nói về cá nhân cư trú.

Để giải thích cụ thể hơn về thu nhập chịu thuế trong công thức cách tính thuế thu nhập cá nhân dành cho người nước ngoài, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú là tiền lương, tiền công, tiền thù lao và tất cả các khoản thu nhập khác của lao động nước ngoài mang tính chất tiền lương, tiền công mà lao động nhận được trong kỳ tính thuế.

Như vậy, dựa vào các căn cứ về kế toán thuế, chúng ta cần khấu trừ 20% thu nhập của lao động ngoại quốc thuộc dạng cá nhân không lưu trú để nộp thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài mới nhất 2021

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam

Đối với thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách tính dựa trên mức thu nhập chịu thuế, bao gồm khấu trừ 10% thu nhập và phương pháp lũy tiến từng phần.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân lúc này sẽ phụ thuộc vào thời hạn hợp đồng của lao động từ 3 tháng trở lên hay dưới 3 tháng. Cụ thể hơn:

  • Nếu hợp đồng lao động dài hạn (từ 3 tháng trở lên) thì tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần.
  • Nếu hợp đồng lao động ngắn hạn (dưới 3 tháng, bao gồm hợp đồng thời vụ, giao khoán, thử việc,...) thì tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu toàn phần.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021 cho người nước ngoài và người Việt Nam

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động cư trú với hợp đồng dài hạn

Để tính thuế thu nhập cá nhân cho các lao động cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, chúng ta sẽ áp dụng biểu lũy tiến từng phần dựa vào thu nhập tính thuế và thuế suất.

Trong đó, công thức được sử dụng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Theo đó, thu nhập tính thuế là kết quả của công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được tính bằng công thức dưới đây:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

Dưới đây là bảng thuế suất được áp dụng cho cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021:

Bậc thuế

Thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 Với bảng thuế suất này, chúng ta sẽ tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Số thuế tính theo từng bậc thu nhập = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x Thuế suất tương ứng của bậc

Xem thêm: Giới thiệu các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động với hợp đồng ngắn hạn

Tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã nói rõ như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Dựa vào căn cứ này, cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động với hợp đồng dưới 3 tháng (bao gồm hợp đồng thời vụ, giao khoán, thử việc,...) như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x 10%

Tổng kết

Như vậy, trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài và người Việt Nam. Bước đầu tiên, kế toán viên cần xác định liệu lao động thuộc dạng cá nhân lưu trú hay cá nhân không lưu trú. Dựa vào đó, kế toán viên có thể sử dụng phương pháp phù hợp.

Hy vọng bài viết ngày hôm nay đã giúp các bạn kế toán viên nắm được phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Để tìm hiểu thêm các thủ thuật cần thiết khác trong kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp nói chung, các bạn hãy tham khảo các bài viết trên blog Gitiho nhé.

Gitiho xin cảm ơn và chúc bạn thành công!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông