Cách xây dựng mô tả công việc (ID) vị trí Trưởng phòng Nguồn vốn Dự án

Chức danh/vị trí công việc     Trưởng phòng Nguồn vốn Dự ánPhòng Ban: Phòng Nguồn vốn Dự án Khu vực phía Bắc/ Nam - Ban Tài chính
Địa điểm làm việcĐịa điểm làm việc do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao độngXác định thời hạn 1-3 năm/Không xác định thời hạn
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Ban Tài Chính/ Người phụ trách được TB chỉ định
Qui trình công việc liên quan: Quy trình điều dòng tiền trong nội bộ Doanh nghiệp, các công ty con.
Quy trình cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng / Quy trình đầu tư BĐS
Quy trình hợp tác ngân hàng cho khách hàng vay vốn mua BĐS / Quy trình giải ngân
Quan hệ công việc:                     Bên trongBên ngoài
1. Lãnh đạo Doanh nghiệp;
2. Các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan;
3. Các Công ty thành viên thuộc Doanh nghiệp.
1. Ngân hàng/TCTD
2. Công ty Tài chính/Quỹ 
 
 
 
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Tổ chức phòng thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu: Tìm kiếm, phát triển, mở rộng danh sách các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên
 
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                    TRỌNG SỐ (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, ngân sách của Phòng để trình lãnh đạo phê duyệt5%- Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:70%Đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1. Lập thuyết minh dự án, xây dựng mô hình tài chính đánh giá mức độ hiệu quả của dự án; Có bản thuyết minh dự án có đầy đủ thông tin và đánh giá hiệu quả của dự án
2.2. Làm việc với các tổ chức tín dụng tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án; Có danh sách các tổ chức tín dụng đầu tư/ hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp
2.3. Đàm phán điều kiện tín dụng, phương án tài trợ vốn, ký kết các hợp đồng tài trợ; Đảm bảo các điều khoản tín dụng có lợi nhất cho Doanh nghiệp, dự phòng và giảm thiểu các rủi ro có liên quan
2.4. Giải ngân vốn thanh toán các chi phí của dự án, quản lý nguồn thu, lập kế hoạch và điều phối dòng tiền của dự án; Linh hoạt, hiệu quả, đúng định mức được phê duyệt
2.5. Thiết lập hệ thống các báo cáo quản trị, đánh giá phân tích hiệu quả tài chính của Công ty và các dự án. Quản lý và cung cấp số liệu về định biên chi phí, ngân sách.  Phân tích được hiện trạng, kết quả thực hiện, cảnh báo các rủi ro phát sinh 
3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công việc chuyên môn của Phòng Nguồn vốn dự án5%Văn bản, tài liệu được phê duyệt, áp dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của bộ phận
4. Quản lý nhân sự của Phòng:   xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.10%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%- Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
- Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
6. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của phòng trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công/ủy quyền
3. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các công ty thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn được phân công/ ủy quyền 
4. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động chuyên môn phụ trách/chỉ đạo của Lãnh đạo Doanh nghiệp
5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá,.. nhân sự được phân công phụ trách
6. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân công thuộc phòng Nguồn vốn Dự án
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chuyên môn phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban TC
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban TC theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉ- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng, … hoặc các chuyên ngành liên quan
- Chứng chỉ phân tích tài chính
2. Kiến thức cần thiết- Am hiểu các kiến thức về tài chính ngân hàng, các nghiệp vụ vay-cho vay, thẩm định dự án
- Hiểu biết về quy trình triển khai, thực hiện dự án
- Am hiểu về dự án sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp và công ty thành viên
- Am hiểu luật pháp và các quy định của nhà nước về kinh doanh Bất động sản và Quy trình, quy định về đầu tư dự án BĐS
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, giao tiếp
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng quản trị rủi ro
 - Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành, giao dịch thương mại với các đối tác tín dụng,…
- Vi tính- Thành thạo tin học văn phòng
4. Kinh nghiệmTối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán hoặc các công việc liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Nghỉ dưỡng, sân Golf ...
5.Thái độ trong công việcTích cực, hợp tác, cầu thị
6. Sức khỏeTốt
7. KhácCó thể đi công tác. Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông