Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 39 lượt xem

Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng phòng Thanh quyết toán

Jul 24 2022
Chức danh/vị trí công việc:Trưởng phòng Thanh quyết toánPhòng Ban: Phòng TQT/ Ban KTĐT
Địa điểm làm việc:Do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng:Xác định thời hạn 1-3 năm/Không xác định thời hạn
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Ban KTĐT, Phó Trưởng Ban KTĐT
Qui trình công việc liên quan:- Quy trình tạm ứng, thanh quyết toán công trình xây dựng.
- Quy trình thanh lý hợp đồng.
Quan hệ công việc:                   Bên trongBên ngoài 
- Ban Quản lý dự án/ Ban Quản lý xây dựng
- Ban Kế toán
- Ban Tài chính
- Ban Chiến lược Kinh doanh
-  Homes
- Các Phòng/Ban liên quan
- Nhà thầu (Nhà cung cấp, nhà thầu thi công, cung cấp các dịch vụ…)
- Các đối tác khác
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Tổ chức bộ máy kiểm soát hồ sơ thanh, quyết toán đảm bảo đầy đủ pháp lý của hồ sơ (các dự án).
2. Tổ chức việc kiểm soát kinh tế, ngăn ngừa việc gian lận gây thất thoát, lãng phí cho công ty/ tập đoàn. 
3. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác chuyên môn liên quan đến việc tổ chức hoạt động, kiểm soát hệ thống, ngăn ngừa thất thoát liên quan đến chi phí hoạt động xây dựng.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:                                                                                                                                   
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ                                                                          Trọng số (%)KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC          
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Thanh Quyết toán trong ngắn hạn và dài hạn5%Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực, thời gian, ngân sách hoạt động, thể hiện đầy đủ các hạng mục chức năng, nhiệm vụ Phòng thanh quyết toán
Kế hoạch được Lãnh đạo ban phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
2. Phân công, giám sát, kiểm tra, đốc thúc, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:65%Đúng người, đúng việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
2.1. Tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng xử lý các hồ sơ liên quan đến hoạt động thanh/quyết toán từ các Bộ phận/Phòng/Ban liên quan và Nhà thầu. - Thông tin, số liệu, hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, đầy dủ, hợp lý, hợp lệ phù hợp quy định của pháp luật, hợp đồng, quy trình, quy định liên quan
- Tính toán khối lượng, giá trị tuân thủ các quy định của hợp đồng, hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt, hồ sơ hoàn công, các hồ sơ liên quan...Trong trường hợp có thay đổi thiết kế thì cần có đủ các hồ sơ đi kèm đảm bảo tính pháp lý.
2.2. Thống kê, theo dõi các khoản đã thanh toán, giá trị công nợ, phạt, khấu trừ theo quy định của hợp đồng - Tổng hợp, theo dõi chính xác và kịp thời toàn bộ các khoản đã thanh toán, giá trị công nợ, các giá trị phạt, khấu trừ để tính toán trong hồ sơ thanh quyết toán
- Báo cáo theo quy định hoặc đột xuất khi phát hiện các trường hợp bất thường nhằm tránh rủi ro cho Doanh nghiệp.
3. Xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn biểu mẫu, quy trình, quy định sử dụng trong công tác thanh quyết toán tới các Ban Quản lý dự án/ Ban Quản lý xây dựng, nhà thầu và các đơn vị có liên quan. Tổ chức, giám sát, kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ thanh quyết toán5%- Cung cấp đúng, đủ, thống nhất tất cả các mẫu hồ sơ thanh quyết toán tới các đơn vị có liên quan
- Đảm bảo các đơn vị sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định, quy trình đã ban hành/ thống nhất.
- Lưu trữ hồ sơ khoa học, theo đúng quy định.
4. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc tổ chức, xây dựng hệ thống và xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng;5%Đề xuất Ban Lãnh đạo các vấn đề chuyên môn đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả hơn
5. Tổ chức kế hoạch kiểm tra công tác thanh/ quyết toán định kỳ tại dự án. 5%Nhận diện được các hạn chế, thiếu sót, sai phạm và đưa ra các khuyến nghị để khắc phục, phòng ngừa rủi ro nhằm cải thiện hiệu quả công tác thanh quyết toán
6. Quản lý nhân sự của Phòng:   xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng.5%Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của phòng. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
7. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng định kỳ/phát sinh 5%- Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
- Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
8. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên5%Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ ủy quyền
2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Phòng/ chỉ đạo của Lãnh Ban KTXD
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi phụ trách
V. TRÁCH NHIỆM   
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động các phòng/ bộ phận/ lĩnh vực được phân công phụ trách
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban KTĐT
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, KTĐT theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
TIÊU CHUẨNYÊU CẦU
1. Bằng cấp,Chứng chỉTốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kiến thức cần thiết- Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình.
 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 - Am hiểu về các quy định của Pháp luật liên quan đến phạm vi công việc.
 - Quản trị rủi ro
 - Quản trị dự án
3. Kỹ năng cần thiết- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai
 - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
 - Kỹ năng giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng quản lý nhân sự
 - Kỹ năng lãnh đạo
 - Kỹ năng quản lý nhóm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế
- Tin học:Thành thạo các phần mềm Autocad, Word, Excel, văn phòng,…
4. Kinh nghiệmTối thiểu 7 năm đến 10 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm việc tại các Công ty/ Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, Bất động sản
5.Thái độ/ Tố chất- Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp.
6. Sức khỏeTốt
7. Khác- Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 39 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội