Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng Phòng Vật tư

Nội dung được viết bởi Sabrina

Quản lý vật tư là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp bởi nó có chức năng quản lý chuỗi cung ứng, lập kế hoạch yêu cầu vật tư và chịu trách nhiệm số lượng nguyên vật liệu sẽ được sử dụng. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Trưởng Phòng Vật tư, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng Phòng Vật tư

Trưởng Phòng Vật tư

Trưởng phòng Vật tư là gì?

Trưởng phòng Vật tư là người chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan tới vật liệu của doanh nghiệp, lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động liên quan tới dòng nguyên liệu vào đơn vị.

Xem thêm: Cách xây dựng mô tả công việc vị trí Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện

Bản mô tả công việc của vị trí Trưởng Phòng Vật tư

Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Trưởng Phòng Vật tư của một doanh nghiệp:

Chức danh/vị trí công việc      Trưởng Phòng Vật tư Phòng Ban: Phòng Vật tư/ Ban KTĐT
Địa điểm làm việc Do doanh nghiệp chỉ định
Loại hợp đồng lao động Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty
I. THÔNG TIN CHUNG
Báo cáo trực tiếp cho:  Trưởng Ban/ Phó Trưởng ban KTĐT
Qui trình công việc liên quan:  1. Quy trình mua bán vật tư hàng hóa
2. Các quy chế, quy trình, quy định có liên quan trong quá trình thực hiện công việc mua sắm vật tư thiết bị tại các đơn vị.
Quan hệ công việc:                      Bên trong Bên ngoài
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp  Các đơn vị, các NCC, nhà thầu, đối tác bên ngoài
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Tổ chức bộ máy hoạt động của Phòng Vật tư đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:
1. Đảm bảo cung cấp quản lý sử dụng hiệu quả vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động xây dựng, dự án của Doanh nghiệp và công ty thành viên.
2. Nhận diện những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mua sắm vật tư thiết bị tại Doanh nghiệp.
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng vật tư trong ngắn hạn và dài hạn 10%
2. Phân công, giám sát, báo cáo kết quả công việc của Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây: 70%
2.1. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mua sắm vật tư cho Phòng vật tư theo kế hoạch được phê duyệt  
2.2. Tổ chức kiểm soát các hồ sơ mua sắm hàng hóa, vật tư thi công xây dựng  
2.3. Quản lý, giám sát công việc chuyên môn liên quan đến quá trình mua bán vật tư.  
2.4. Quản lý vật tư thiết bị, báo cáo về tình trạng vật tư thiết bị tại các dự án  
2.5 Quản lý và   công việc chung tại tất cả các Phòng vật tư dự án   
3. Quản lý nhân sự của Phòng mua sắm và cung ứng vật tư, Phòng vật tư tại dự án: xây dựng hệ thống, tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân sự thuộc Phòng. 10%
4. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động/báo cáo chuyên môn của Phòng mua sắm và cung ứng vật tư định kỳ/phát sinh  5%
5. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên 5%
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
Kế hoạch hoạt động khả thi, dự toán được nguồn lực tài chính, thời gian triển khai trong quá trình mua sắm vật tư thiết bị. Kế hoạch được Lãnh đạo Doanh nghiệp phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
Đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của Phòng theo cam kết/ kế hoạch đã duyệt
Định hướng hoạt động mua sắm vật tư - thiết bị,  đảm bảo chất lượng báo cáo và các thông tin đưa ra. Cảnh báo rủi ro, sai sót, đưa ra khuyển nghị nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động mua sắm vật tư.
Đảm bảo hồ sơ mua sắm tuân thủ đúng các quy trình, quy định hiện hành của Doanh nghiệp. Lựa chọn được NCC phù hợp về giá và điều khoản thanh toán
Đảm bảo tiến độ, chất lượng hàng hóa cấp đến dự án nhanh chóng, kịp thời
Đảm bảo an toàn, chất lượng của vật tư thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. Cập nhật kịp thời về tình hình xuất nhập tồn vật tư tại từng thời điểm.
Đầu mối kết nối trao đổi, phối hợp công việc giữa PVT và Phòng VT dự án. Đảm bảo được nhân sự tại dự án hoàn thành công việc được giao.
Đảm bảo có đủ nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả cho hoạt động của Phòng VT. Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy Doanh nghiệp có liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá,..
Thông tin chính xác, được cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu.
Báo cáo gửi đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu
Hoàn thành công việc theo yêu cầu
IV. QUYỀN HẠN
1. Đại diện Doanh nghiệp làm việc với các đơn vị thành viên, khách hàng, đối tác thực hiện hoạt động chuyên môn của Phòng Vật tư trong phạm vi được phân công/ủy quyền
2. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng VT trong phạm vi được phân công phụ trách.
3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
4. Đề xuất xây dựng, sửa đổi các quy trình mua bán vật tư, quy định quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị...
5. Các quyền hạn khác theo quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Vật tư.
V. TRÁCH NHIỆM
1. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Phòng vật tư
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Ban KTĐT
3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Phòng theo Quy định của Doanh nghiệp
4. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp
5. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU
1. Bằng cấp, Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, xây dựng, kỹ thuật… hoặc các chuyên ngành liên quan
2. Kiến thức cần thiết - Am hiểu về tổ chức hoạt động mua bán vật tư dự án
- Hiểu biết kiến thức kỹ thuật, quản trị kinh doanh và thị trường xây dựng trong nước và Quốc tế
- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động mua sắm vật tư, hoạt động SX kinh doanh của Doanh nghiệp
3. Kỹ năng cần thiết - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản lý nhân viên
- Kỹ năng tổng hợp, quan sát phân tích
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giao tiếp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Giao tiếp cơ bản
- Vi tính Tin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, …)
4. Kinh nghiệm 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán vật tư, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Doanh nghiệp/Doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản, nghỉ dưỡng, sân Golf …
5. Thái độ Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp. 
6. Sức khỏe Tốt
7. Khác - Có thể đi công tác.
- Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
- Chịu áp lực, cường độ làm việc cao

 

Tổng kết

Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng Phòng Vật tư, bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!

Hiện gói hội viên đang được ưu đãi giảm 200K. Chỉ với 182K/ tháng - Học hơn 500 khóa bất kỳ tại Gitiho! Nhấn vào banner bên dưới để tìm hiểu thêm!

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông