Cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của hàm DAX và những hàm DAX phổ biến trong Power BI

Lực td
Lực td
Dec 08 2022

Bài viết này, Gitiho sẽ cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu và một số hàm DAX phổ biến. DAX hay Data Analysis Expressions là tập hợp hàm, hằng số và toán tử nhằm mục đích sử dụng trong một công thức hoặc biểu thức để tính toán một hoặc nhiều giá trị. Từ đó, DAX hỗ trợ người dùng tạo lập thông tin mới từ dữ liệu bằng cách tập hợp và tính toán.

Ưu đãi khóa học Power BI dành riêng cho bạn

PBIG01 - Thành thạo Microsoft PowerBI để Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu

Nimbus Academy

4466 học viên

4.56 (36 đánh giá)

799,000đ

1,500,000đ

PowerBI Ứng dụng - Xây dựng Báo cáo Tài chính, Quản trị Tài chính với PowerBI

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

37 học viên

1 (1 đánh giá)

799,000đ

1,000,000đ

PowerBI Ứng dụng - Phân tích dữ liệu hành vi khách hàng (mô hình RFM) với PowerBI

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

30 học viên

0 (0 đánh giá)

799,000đ

1,000,000đ

Cấu trúc chung của hàm DAX

Trước khi đi vào những hàm Dax thường sử dụng trong PowerBI, ta phải tìm hiểu về cấu trúc của DAX (DAX Syntax)

Cấu trúc hàm DAX cơ bản được viết dưới dạng: 

Total Quantity: =SUM(Transactions[quantity])

Có thể nói đây là một cấu trúc chuẩn của một hàm DAX thông thường, trong đó:

- Total Quantity: Tên Measure

Lưu ý: Measures luôn ở trong dấu ngoặc (ví dụ: [Total Quantity]), khi tham chiếu trong công thức, do vậy, có thể sử dụng dấu cách (space) trong tên Measure bởi nó luôn nằm trong dấu ngoặc ngăn cách

- Hàm (Function): Không phải lúc nào calculated column cũng sử dụng các hàm, nhưng measure thì luôn luôn

Trong đó có hai trường hợp

 • Trong một Calculated Column, hàm =Transaction[quantity] sẽ trả về giá trị là số lượng giao dịch cho từng hàng (ô) trong cột
 • Trong một Measure, hàm =Transaction[quantity] sẽ trả về một giá trị error do PowerBI không thể dịch hiểu như một giá trị riêng lẻ

Lí do có hai trường hợp này bởi Calculated Colum nhận diện được từng giá trị theo hàng trong cột, mà Measure lại không sử dụng được. Do vậy, kể cả không có hàm ở đẩu, Calculated Column vẫn tính toán được, còn Measure trả về kết quả lỗi.

- Tên Table tham chiếu

- Tên Column tham chiếu

Cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của hàm DAX và những hàm DAX phổ biến trong Power BI

Đọc thêm: DAX trong Power BI là gì? Tổng quan về DAX trong Power BI

Cách sử dụng dấu trong hàm DAX

Các loại dấu trong hàm DAX cũng tương đối cơ bản nếu như chúng ta đã quen thuộc với toán học và Excel. Nhưng trong đó cũng có thêm một số dấu đặc biệt 

Đầu tiên là những loại dấu số học và so sánh

Cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của hàm DAX và những hàm DAX phổ biến trong Power BI

Chủ yếu khi sử dụng hàm DAX, người dùng cần để ý đến loại dấu về biểu tượng Logic liên quan đến Text. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý hai ký hiệu sau

&&: Tạo một điều kiện "và" giữa 2 biểu thức logic. Tức phải vừa đáp ứng điều kiện "State" và "Quantity" lẫn đáp ứng thêm điều kiện >10 (như hình ảnh bên dưới)

| | (double pipe): Tạo nên một điều kiện "Hoặc" giữa 2 biểu thức logic

Cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của hàm DAX và những hàm DAX phổ biến trong Power BI

Đọc thêm: Nhóm hàm TEXT cơ bản để phân tích dữ liệu trong PowerBI DAX

Các nhóm hàm DAX phổ biến

Nhóm hàm DAX tính toán (Math & Stats Funtions)

Hàm Dax tính toán cơ bản cũng như tính toán trên vòng lòng lập sử dụng ngữ cảnh là hàng. Ví dụ:

 • SUM
 • AVERAGE
 • MAX/MIN
 • DIVIDE
 • COUNT/COUNTA
 • COUNTROWS
 • DISTINCOUNT
 • SUMX
 • AVERAGEX
 • MAXX/MINX
 • RANKX
 • COUNTX

Nhóm hàm DAX logic (Logical Functions)

Những hàm trả về thông tin về các giá trị trong biểu thức dựa trên điều kiện đã cho sẵn

 • IF
 • IFERROR
 • AND 
 • OR
 • NOT
 • SWITCH
 • TRUE
 • FALSE

Nhóm hàm DAX về xử lý TEXT (Text Function)

Các hàm để thao tác các chuỗi văn bản hoặc các định dạng điều khiển cho ngày, giờ hoặc số

 • CONCATENATE
 • FORMAT
 • LEFT/MID/RIGHT
 • UPPER/LOWER
 • PROPER
 • LEN
 • SEARCH/FIND
 • REPLACE
 • REPT
 • SUBTITUTE
 • TRIM
 • UNICHAR

Nhóm hàm DAX về Filter (Filter Function)

Những hàm FILTER là đặc trưng của PowerBI với tác dụng nhằm tra cứu dựa trên các bảng có liên quan và các hàm lọc để tính toán

 • CALCULATE
 • FILTER
 • ALL
 • ALLEXCEPT 
 • RELATED
 • RELATEDTABLE
 • DISTINCT
 • VALUES
 • EARLIER/EARLIEST
 • HASONEVALUE
 • HASONEFILTER
 • ISFILTERED
 • USERELATIONSHIP

Nhóm hàm DAX về thời gian (Date & Time)

Các chức năng ngày và giờ cơ bản cũng như các hàm thời gian cơ bản nâng cao

 • DATEDIFF
 • YEARFRAC
 • YEAR/MONTH/DAY
 • HOUR/MINUTE/SECOND
 • TODAY/NOW
 • WEEKDAY/WEEKNUM

Đặc biệt trong PowerBI, các bạn cần chú ý đến loại hàm DAX về Time Intelligence nhằm xử lý số liệu cùng kỳ hoặc luỹ kế. 

 • DATESYD
 • DATESQTD
 • DATESMTD
 • DATEADD
 • DATESINPERIOD

Cùng tìm hiểu về cấu trúc chung của hàm DAX và những hàm DAX phổ biến trong Power BI
Về cơ bản, các hàm DAX cũng gần như tương tự với các hàm Excel, chỉ khác biệt về một số nhóm hàm DAX đặc trưng như FILTER hay Time Intelligence. Từ đó chúng ta có được cái nhìn tổng quan về các nhóm hàm trong PowerBI.

Đọc thêm: Ứng dụng DAX trong Power BI để tính toán chỉ số kho

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức về cấu trúc hàm DAX trong PowerBI, cũng như một số nhóm hàm phổ biến và cách sử dụng dấu trong hàm DAX. Gitiho mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích bạn đọc trong quá trình sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu cùng PowerBI.

Tài liệu kèm theo bài viết

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Hướng dẫn cách dùng hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Power BI là gì và ưu điểm của nó - Hướng dẫn cách cài đặt

Power BI là gì và ưu điểm của nó - Hướng dẫn cách cài đặt

Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản trên Giao diện Power BI

Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản trên Giao diện Power BI

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội