Chế độ kế toán theo TT133

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán Nợ phải trả theo Thông tư 133
Dương Mạnh Quân

Apr 19 2018

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là thông tư mới nhất đang được áp dụng, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với thông tư này. Thông tư 133 có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả, được quy định tại điều 39 của thông tư 133. Khi tìm hiểu về nguyên tắc kế toán nợ phải trả, các bạn chú ý

Tác giả được quan tâm

280
1,896,482
7
2,268
1,722,330
14
629
1,149,179
18
382
936,432
11

Chủ đề

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội