Chế độ kế toán theo TT200

Hướng dẫn tìm hiểu tài khoản 811 - Chi phí khác theo Thông tư 200
G-LEARNING

Jun 01 2018

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác3 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 811 – Chi phí khác, được quy định tại điều 94 Thông tư 200: Nguyên tắc kế toán a)

Tác giả được quan tâm

280
1,896,482
7
2,268
1,722,330
14
629
1,149,179
18
382
936,432
11

Chủ đề

G-LEARNING

May 23 2018

Hướng dẫn về tài khoản 632 -  Giá vốn hàng bán theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 6322.1 1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.2.2 2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.3 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu3.1 1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.3.2 2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Thông tư

Hướng dẫn về tài khoản 632 -  Giá vốn hàng bán theo thông tư 200
G-LEARNING

May 23 2018

Hướng dẫn về tài khoản 631 -  Giá thành sản xuất theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán:2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 6312.1 Bên Nợ:2.2 Bên Có:3 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 631 – Giá thành sản xuất, được quy định tại điều 88 Thông tư 200: Nguyên tắc

Hướng dẫn về tài khoản 631 -  Giá thành sản xuất theo thông tư 200
G-LEARNING

May 23 2018

Hướng dẫn về tài khoản 627 -  Chi phí sản xuất chung theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 6272.1 Bên Nợ: 2.2 Bên Có:2.3 Tài khoản cấp 23 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung, được quy định

Hướng dẫn về tài khoản 627 -  Chi phí sản xuất chung theo thông tư 200
G-LEARNING

May 19 2018

Hướng dẫn về tài khoản 623 -  Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 6232.1 Bên Nợ:2.2 Bên Có:2.3 Tài khoản cấp 23 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công, được quy

Hướng dẫn về tài khoản 623 -  Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200
G-LEARNING

May 18 2018

Hướng dẫn về tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 2.1 Bên Nợ: 2.2 Bên Có:3 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, được quy định tại điều 85 Thông tư 200: Nguyên

Hướng dẫn về tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp theo thông tư 200
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội