Chế độ kế toán theo TT200

Hướng dẫn về tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo thông tư 200
G-LEARNING

May 18 2018

Nội dung chính1 Nguyên tắc kế toán2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 621 2.1 Bên Nợ: 2.2 Bên Có:3 Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, được quy định tại điều

Tác giả được quan tâm

280
1,896,560
7
2,268
1,722,394
14
629
1,149,289
18
382
936,491
11

Chủ đề

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội