Kế toán

Xử phạt vi phạm hành chính trong vấn đề thuế (Phần 4)
Sabrina

Jul 31 2022

29. Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế bị phát hiện sau thời hạn nộp...

Tác giả được quan tâm

280
1,741,881
7
2,268
1,582,362
13
589
934,483
17
262
835,897
8
Sabrina

Jul 31 2022

Thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn - hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản doanh nghiệp

I. Thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơnCơ sở pháp lýĐiều 21 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhĐiều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC...

Thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn - hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản doanh nghiệp
Sabrina

Jul 28 2022

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 9)

169. Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy địnhCăn cứ pháp lýKhoản 2 Điều 17 Nghị...

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 9)
Sabrina

Jul 28 2022

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 10)

186. Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnCăn cứ pháp lýKhoản 2 Điều 14 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2, 3 Điều 70 Nghị định 41/NĐ-CPĐiều 71 Nghị định...

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 10)
Sabrina

Jul 28 2022

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 11)

203. Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy địnhCăn cứ pháp lýKhoản 2 Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2, 3 Điều 70 Nghị định 41/NĐ-CPKhoản 2, 3 Điều 71Nghị định 41/NĐ-CPKhoản 2 Điều 69 Nghị định 41/2018/NĐ-CPHình thức xử phạt...

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 11)
Sabrina

Jul 28 2022

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 12)

224. Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toánCăn cứ pháp lýĐiểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2, 3 Điều 70 Nghị định 41/NĐ-CPĐiều 71 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2 Điều...

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần 12)
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội