Kế toán

Những lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kế toán (Phần cuối)
Sabrina

Jul 28 2022

240. Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ Căn cứ pháp lýKhoản 2 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2, 3 Điều 70 Nghị định 41/NĐ-CPĐiều 71 Nghị định 41/2018/NĐ-CPKhoản 2 Điều 69 Nghị định 41/2018/NĐ-CPHình thức...

Tác giả được quan tâm

280
1,741,580
7
2,268
1,582,102
13
589
933,841
17
262
835,730
8
Sabrina

Jul 26 2022

Vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 4)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và các mức phạt tương ứng với từng vi phạm đó nhé!Kế toán Thuế thực hành từ cơ bản đến nâng caoKhông hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định...

Vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 4)
Sabrina

Jul 26 2022

Vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 5)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và các mức phạt tương ứng với từng vi phạm đó nhé!Kế toán Thuế thực hành từ cơ bản đến nâng caoChuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan...

Vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 5)
Sabrina

Jul 26 2022

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 6)

36. Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuếCăn cứ pháp lýKhoản 2 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 7 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 6 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 3 đến...

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 6)
Sabrina

Jul 26 2022

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 7)

47. Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơnCăn cứ pháp lýKhoản 3 Điều 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CPĐiều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CPĐiểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định...

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 7)
Sabrina

Jul 26 2022

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 8)

56. Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuếCăn cứ pháp lý:Khoản 4 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 3 đến 5 Điều 32 Nghị định 125/2020/NĐ-CPĐiều 33 Nghị định 125/2020/NĐ-CPKhoản 2 đến 4 Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CPĐiểm...

Những vi phạm hành chính trong việc quản lý hóa đơn và mức xử lý (Phần 8)
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội