Sabrina
Sabrina
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 29 lượt xem

Giao kết hợp đồng lao động với người lao động đang ký hợp đồng lao động với bên khác

Jul 24 2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

 • Điều 19 Bộ luật Lao động 2019
 • Điều 168 Bộ luật Lao động 2019
 • Điều 57 Luật việc làm 2013
 • Điều 58 Luật việc làm 2013
 • Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Khoản 7 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
 • Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Điều 12 Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản có liên quan thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Khi đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động và điều này là bắt buộc.

Ngoài ra pháp luật vẫn khuyến khích doanh nghiệp và người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

1. Về mức đóng BHXH:

- Mức đóng của Doanh nghiệp (17%): 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Doanh nghiệp không phải đóng BHXH cho người lao động trong tháng khi họ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Mức đóng của người lao động (8%): mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về mức đóng BHYT:

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định: 4,5% tiền lương hàng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định),

Hoặc 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của Người sử dụng lao động của người lao động, trong đó:

- Mức đóng của Doanh nghiệp:  3%.

- Mức đóng của người lao động: 1,5%.

3. Về mức đóng BHTN (2%):

- Mức đóng của người lao động: bằng 1% tiền lương tháng;

- Mức đóng của Doanh nghiệp: bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

4. Về mức đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

- Chỉ có doanh nghiệp mới phải đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và loại bảo hiểm này được chia thành các trường hợp sau:

Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang.

Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định về các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Doanh nghiệp hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động bao gồm : hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Trên đây là những lưu ý khi thực hiện giao kết hợp đồng lao động đối với đối tượng đã ký hợp đồng lao động với nơi khác, tuy nhiên trên thực tế hiện nay, đa phần các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp cùng ngành nghề sẽ không chấp thuận cho người lao động của mình cùng một lúc ký kết hợp đồng lao động với nhiều nơi - việc này có 2 mục đích chính:

01. Nhằm bảo mật thông tin 

02. Nhằm đảm bảo hiệu quả của người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp mình

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 29 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội