Nhã Linh
Nhã Linh PRO
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 839 lượt xem

Giới thiệu tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo thông tư 133

May 31 2021

Trong bài viết ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Gitiho tìm hiểu về tài khoản 334 - Phải trả người lao động theo thông tư này nhé. Chúng ta sẽ học từ nguyên tắc kế toán đến các phương pháp định khoản tài khoản 334 trong thực tế doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp từ A-Z trong 14 giờ

Nguyên tắc kế toán tài khoản 334

Tài khoản 334 là tài khoản kế toán phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp, bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Kết cấu và nội dung tài khoản 334

Như mọi tài khoản kế toán khác, kết cấu tài khoản 334 bao gồm hai phần: Bên nợ và bên có.

Bên nợ tài khoản 334

Tại bên nợ của tài khoản 334 ghi:

 • Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã chi, trả hoặc ứng trước cho người lao động.
 • Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động như thuế TNCN.

Xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Bên có tài khoản 334

Tại bên có của tài khoản 334 ghi các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chi trả cho người lao động.

Số dư tài khoản 334

Số dư bên có của tài khoản 334 phản ánh các khoản tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản phải trả cho người lao động.

Tài khoản kế toán 334 có thể có số dư bên nợ, tuy nhiên điều này rất ít khi xảy ra. Trường hợp này phản ánh số tiền doanh nghiệp chi trả lớn hơn số tiền thực tế về lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác người lao động được nhận.

Xem thêm: Hướng dẫn tính thu nhập tính thuế chính xác năm 2020


Cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 334

Dưới đây là một vài nghiệp vụ cơ bản và cách định khoản tài khoản 334 theo thông tư 133.

Tính tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả người lao động

Cách định khoản tài khoản 334 trong trường hợp này như sau:

 • Nợ một trong các tài khoản sau:
  • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh dở dang
  • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
  • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
  • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động

Tính tiền thưởng trả cho công nhân viên

Khi cần tính tiền thưởng của người lao động sử dụng tài khoản 334, kế toán viên ghi như sau:

 • Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động

Khi tiến hành xuất quỹ để chi trả tiền thưởng cho người lao động, chúng ta định khoản tài khoản 334 như sau:

 • Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
 • Có  các TK 111, 112,...

Khi tính tiền bảo hiểm xã hội doanh nghiệp phải trả cho người lao động, cách thức định khoản các tài khoản kế toán như sau:

 • Nợ TK 338 - Phải trả phải nộp khác
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động

Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho người lao động với tài khoản 334, kế toán viên ghi:

 • Nợ các TK sau:
  • Nợ các TK 154, 642
  • Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (nếu đã trích trước tiền lương nghỉ phép)
 • Có TK 334 - Phải trả người lao động

Khi tính các khoản phải khấu trừ vào tiền lương và thu nhập của người lao động, chúng ta định khoản tài khoản 334 như sau:

 • Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
 • Có các TK sau:
  • Có TK 141 - Tạm ứng
  • Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
  • Có TK 138 - Phải thu khác

  Khi tính thuế TNCN của người lao động, cách thức định khoản với các tài khoản kế toán như sau:

  • Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
  • Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  Khi doanh nghiệp ứng trước hoặc thực trả tiền lương cho người lao động, chúng ta ghi các tài khoản 334 và tài khoản 111, 112 như sau:

  • Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
  • Có các TK 111, 112,...

  Khi doanh nghiệp trả lương hoặc thưởng cho người lao động dưới hình thức sản phẩm, hàng hóa, kế toán viên cần ghi lại vào doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT. Do vậy, cách định khoản tài khoản 334 như sau:

  • Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
  • Có các TK sau:
   • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Khi xác định và thanh toán các khoản phải trả khác ngoại trừ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động như tiền ăn, tiền nhà, tiền điện thoại, chúng ta ghi tài khoản 334 như sau:

  • Nợ các TK 154 (631), 642, 241,...
  • Có TK 334 - Phải trả người lao động

  Tổng kết

  Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tài khoản 334 và cách định khoản tài khoản 334 trong các trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các tài khoản kế toán khác, hãy tham khảo các bài viết trên blog Gitiho và đăng kí khóa học Kế toán tổng hợp để thành thạo kĩ năng kế toán trong thời gian ngắn nhất nhé.

  Gitiho chúc các bạn thành công!

  Tham khảo các bài viết về kế toán tổng hợp dưới đây:


  Hướng dẫn cách tính Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)

  LÃI SUẤT VÀ DÒNG TIỀN – Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Cơ bản (Phần 1)

  Cách tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình mới nhất 2021

  MÔ HÌNH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? CÁCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH (PHẦN 1)

  Chuyển đổi Báo cáo tài chính IFRS từ VAS


   Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Kế toán

   Thảo luận 0 câu trả lời
   Lượt xem 839 lượt xem
   Vỗ tay vỗ tay

   0 Bình luận

   @ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
   Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội