Hướng dẫn cách tách đoạn text theo dấu phẩy thành các dòng hoặc các cột trong Excel

G-LEARNING
G-LEARNING
Jan 14 2023

Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp để chia các giá trị ngăn cách bằng dấu phẩy thành các dòng hoặc các cột.

Chia các giá trị ngăn cách bằng dấu phẩy thành các cột bằng Text To Columns

Xem thêm: Tuyệt đỉnh Excel - Thành thạo +150 hàm Excel sau 16 giờ

1. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn chia các giá trị thành cột, nhấp chọn Data > Text to Columns.

cong-cu-text-to-column-trong-excel

2. Trong hộp thoại Convert Text to Columns Wizard đầu tiên, chọn Delimited, nhấn nút Next.

cach-su-dung-text-to-column-trong-excel

3. Trong hộp thoại Convert Text to Columns Wizard thứ hai, chỉ đánh dấu chọn Comma trong phần Delimiters, nhấn Next.

tach-ky-tu-theo-dau-phay-bang-text-to-column

4. Trong hộp thoại Convert Text to Columns Wizard cuối cùng, chọn một ô tính đặt giá trị phân tách vào ô Destination, nhấn nút Finish.

tach-ky-tu-bang-text-to-column-theo-dau-phay

Tất cả giá trị trong ô được chọn từng được ngăn bằng dấu phẩy bây giờ đã được chia vào các cột khác nhau như hình sau:

ket-qua-tach-ky-tu-theo-dau-phay-bang-text-to-column-excel

Chia các giá trị ngăn cách bằng dấu phẩy thành các hàng bằng VBA

1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.

2. Nhấp Insert > Module, dán đoạn mã sau vào Module Window.

Sub SplitAll()

Dim xRg As Range

Dim xRg1 As Range

Dim xCell As Range

Dim I As Long

Dim xAddress As String

Dim xUpdate As Boolean

Dim xRet As Variant

On Error Resume Next

xAddress = Application.ActiveWindow.RangeSelection.Address

Set xRg = Application.InputBox("Please select a range", "Kutools for Excel", xAddress, , , , , 8)

Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

If xRg.Columns.Count > 1 Then

MsgBox "You can't select multiple columns", , "Hoc Excel Online"

Exit Sub

End If

Set xRg1 = Application.InputBox("Split to (single cell):", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

Set xRg1 = xRg1.Range("A1")

If xRg1 Is Nothing Then Exit Sub

xUpdate = Application.ScreenUpdating

Application.ScreenUpdating = False

For Each xCell In xRg

xRet = Split(xCell.Value, ",")

xRg1.Worksheet.Range(xRg1.Offset(I, 0), xRg1.Offset(I + UBound(xRet, 1), 0)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(xRet)

I = I + UBound(xRet, 1) + 1

Next

Application.ScreenUpdating = xUpdate

End Sub

3. Nhấn F5 để chạy mã, một hộp thoại hiện ra để bạn chọn ô tính bạn muốn chia tách, nhấn OK.

su-dung-cong-cu-kutool-tach-ky-tu-trong-excel

4. Trong hộp thoại thứ hai, chọn một ô tính để đặt giá trị phân tách, nhấn OK.

cong-cu-kutool-tach-ky-tu-theo-dau-phay-trong-excel

Sau đó bạn thấy các giá trị từng được ngăn bằng dấu phẩy trong các ô tính được chọn đã được chia thành các dòng như hình sau:

tach-ky-tu-theo-dau-phay-ra-nhieu-dong-trong-cung-1-cot

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội