G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 598 lượt xem

Hướng dẫn cách viết câu lệnh UPDATE trong MySQL và các ví dụ

Apr 22 2020

Câu lệnh Update là gì?

Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng khi chúng ta muốn sửa đổi dữ liệu các hàng trong một bảng. Lệnh UPDATE có thể được sử dụng để cập nhật một hoặc nhiều trường trong cùng một thời điểm. Nó cũng có thể được sử dụng để cập nhật một bảng MySQL với các giá trị lấy từ một bảng khác.

Cú pháp của câu lệnh Update trong MySQL

Cú pháp cơ bản của lệnh Update là:

Trong đó:

  • UPDATE `table_name`:  là lệnh yêu cầu MySQL cập nhật dữ liệu trong một bảng
  • SET `column_name` = `new_value’:  là tên và giá trị của các trường bị ảnh hưởng bởi truy vấn UPDATE. Lưu ý rằng khi thiết lập các giá trị cập nhật, các kiểu dữ liệu chuỗi phải được đặt trong dấu nháy đơn. Kiểu dữ liệu ngày phải được đặt trong dấu nháy đơn và ở định dạng ‘YYYY-MM-DD’. Giá trị số có thể được đặt trong dấu ngoặc kép nhưng không bắt buộc.
  • [WHERE condition] (tùy chọn): được sử dụng để giới hạng số lượng hàng bị ảnh hưởng bởi truy vấn UPDATE.

Ví dụ

Bây giờ để hiểu rõ hơn cách thực hiện lệnh UPDATE, chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể. Đó chính là cập nhật dữ liệu trong bảng members. Giả sử rằng thành viên có mã số 1 và 2 trong bảng members có các cập nhật sau đây cho hồ sơ dữ liệu của họ:

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện cập nhật thông tin cho thành viên số 1. Để xem thông tin hiện có của thành viên số 1, ta có thể truy xuất thông tin bằng câu lệnh sau:

Khi thực hiện câu lệnh trên, kết quả sẽ hiển thị như sau:

Để thay đổi số điện thoại liên lạc, cần thực hiện thao tác theo câu lệnh bên dưới:

Câu lệnh trên sẽ thay đổi số liên lạc của thành viên số 1 từ 999 thành 0759 253 532. Để xem kết quả, chúng ta có thể truy vấn lại thông tin của thành viên số 1 từ bảng members:

Sau khi chạy câu lệnh trên, MySQL sẽ cho ra kết quả với thông tin mới đã được cập nhật của thành viên số 1:

Tiếp theo, chúng ta cập nhật thông tin cho thành viên số 2

Để thay đổi thông tin cho thành viên số 2, chạy câu lệnh sau:

Câu lệnh trên giúp chúng ta cập nhật họ tên của thành viên thứ 2 thành Janet Smith Jones và thay đổi địa chỉ từ Park Street thành Melrose 123.

Tóm tắt:

  • Câu lệnh UPDATE dùng để chỉnh sửa dữ liệu đang tồn tại.
  • Mệnh đề WHERE dùng để giới hạn số lượng hàng được truy vấn bởi câu lệnh UPDATE

Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho các bạn bổ sung thêm một số kiến thức cần thiết về SQL. Để tìm hiểu thêm các bài học có ích khác, hãy theo dõi bài viết của gitiho nhé!

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Góc chia sẻ

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 598 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội