Hướng dẫn sử dụng hàm DATE cơ bản trong Excel

G-LEARNING
G-LEARNING
Dec 27 2018

Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DATE của Excel cơ bản nhất khi bạn cần lấy ba giá trị riêng biệt và kết hợp các giá trị đó để tạo thành một ngày.

Cú pháp

Hàm DATE có cú pháp như sau:

=DATE(year, month, day)

Trong đó:

Year: Trả về giá trị biểu thị số năm. Giá trị này bao gồm từ một đến bốn chữ số. Theo mặc định, năm đầu tiên bắt đầu từ 1900.

  • Nếu year từ 0 đến 1899, Excel sẽ thêm giá trị đó vào 1900 để tính năm. Ví dụ: DATE(100,6,12) = 12/06/2000.
  • Nếu year từ 1900 đến 9999, Excel sẽ dùng giá trị đó làm năm. Ví dụ: DATE(2018,3,27) = 27/03/2018.
  • Nếu year nhỏ hơn 0 hoặc từ 10000 trở lên, Excel trả về giá trị lỗi #NUM!.

Month: Trả về giá trị biểu thị số tháng trong khoảng tháng 1 – tháng 12.

  • Nếu month lớn hơn 12, Excel sẽ cộng thêm số tháng đó vào năm sau. Ví dụ: DATE(2018,14,2) = 02/02/2019.
  • Nếu month nhỏ hơn 1, Excel sẽ trừ đi số tháng đó vào năm trước. Ví dụ: DATE(2018,-3,2) = 02/09/2017.

Day: Trả về giá trị biểu thị số ngày trong khoảng ngày 1 tới ngày 31.

  • Nếu day lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, Excel sẽ cộng thêm số ngày đó vào tháng sau. Ví dụ: DATE(2018,1,35) = 04/02/2018.
  • Nếu day nhỏ hơn 1, Excel sẽ trừ đi số tháng đó vào năm trước. Ví dụ: DATE(2018,1,-15) = 16/12/2017.

Sử dụng hàm DATE ghép 3 giá trị lại thành 1

Hàm DATE có thể được sử dụng để ghép 3 giá trị ngày – tháng – năm tại 3 cột khác nhau lại thành một chuỗi. Ví dụ với bảng:

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE cơ bản trong Excel

Ta có thể sử dụng hàm DATE để ghép 3 giá trị ngày tháng năm lại vào trong một cột như sau:

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE cơ bản trong Excel

 

Ngoài ra hàm DATE cũng được sử dụng vào kế toán tiền lương và các ứng dụng khác. Tham khảo thêm tại đây.

Hoặc tham khảo các bài viết liên quan:

Chuyển Date thành Text trong Excel

Chuyển Text thành Date trong Excel

Hàm Date cơ bản

Hàm EDate trong Excel

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết này

5/5 - (1 bình chọn)

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn về một số hàm DAX căn bản trong Power Pivot (Phần 2)

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách phân biệt Data Table với Lookup Table trong Power Pivot

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách mở thẻ Power Pivot trên thanh Menu của Excel

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách phân biệt giữa Power Pivot và Pivot Table

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách kết nối các bảng trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

Hướng dẫn cách đổi tên bảng và tên cột trong Power Pivot

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông