Hướng dẫn sử dụng hàm SEQUENCE trong Office 365, cách tạo một chuỗi số tự động

Nội dung được viết bởi Nguyễn Xuân Bách

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một dãy số tự động trong Excel bằng hàm SEQUENCE. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo tự động chuỗi số La Mã và số nguyên ngẫu nhiên bằng hàm SEQUENCE có trong phiên bản Office 365. 

Hàm SEQUENCE trong Excel

Hàm SEQUENCE trong Excel được sử dụng để tạo một mảng các số liên tiếp như 1, 2, 3, v.v.

Hàm có cú pháp sau:

SEQUENCE (rows, [columns], [start], [step])

Trong đó:

  • Rows (tùy chọn) - số hàng cần điền.
  • Columns (tùy chọn) - số cột cần điền. Nếu bỏ qua, mặc định là 1 cột.
  • Start (tùy chọn) - số bắt đầu trong chuỗi. Nếu bỏ qua, mặc định là 1.
  • Step (tùy chọn) - gia số cho mỗi giá trị tiếp theo trong chuỗi. Nó có thể là tích cực hoặc tiêu cực.

Nếu dương, các giá trị tiếp theo sẽ tăng lên, tạo ra một chuỗi tăng dần.

Nếu âm, các giá trị tiếp theo sẽ giảm, tạo ra một chuỗi giảm dần.

Nếu bị bỏ qua, bước này sẽ được mặc định là 1.

Công thức cơ bản để tạo một dãy số trong Excel

Nếu bạn đang tìm cách điền vào một cột các hàng có số thứ tự bắt đầu từ 1, bạn có thể sử dụng hàm SEQUENCE trong Excel ở dạng đơn giản nhất:

Để tạo tự động dãy số trong cột:

SEQUENCE (n)

Để tạo tự động dãy số trong một hàng:

SEQUENCE (1, n)

Trong đó n là số phần tử trong dãy.

Ví dụ: để điền một cột có 10 số tăng dần, hãy nhập công thức dưới đây vào ô đầu tiên (trong trường hợp của chúng tôi là A2) và nhấn phím Enter

= SEQUENCE (10)

Kết quả sẽ tự động tràn ra các hàng khác.

Để tạo tự động dãy số trong cột

 

Để tạo một chuỗi ngang, hãy đặt đối số hàng thành 1 (hoặc bỏ qua nó) và xác định số cột, 8 trong trường hợp của chúng tôi:

= SEQUENCE (1,8)

Tạo một chuỗi số ngang bằng hàm sequence
 

Nếu bạn muốn điền vào một dải ô với các số liên tiếp, thì hãy xác định cả đối số hàng và cột. Ví dụ: để điền 5 hàng và 3 cột, bạn sẽ sử dụng công thức này:

= SEQUENCE (5,3)

Sử dụng Sequence để nhập tự động số vào cột và hàng
 

 

Để bắt đầu với một số cụ thể, giả sử 100, cung cấp số đó trong đối số thứ 3:

= SEQUENCE (5,3.100)

Sử dụng Sequence để nhập tự động số vào cột và hàng bắt đầu từ 1 số
 

Để tạo danh sách các số với bước tăng cụ thể, trong ví dụ sau ta xét mỗi bước tăng là 10:

= SEQUENCE (5,3,100,10)

Sử dụng Sequence để nhập tự động số vào cột và hàng bắt đầu từ 1 số
 

Trong trường hợp này:

  • 5: Là 5 dòng được điền số tự động
  • 3: Là 3 cột được điều số tự động
  • 100: Là bắt đầu từ số 100
  • 10: Bước tiến là 10

Hàm SEQUENCE - những điều cần nhớ

Để ứng dụng hàm Sequence hiệu quả, bạn cần chú ý các điểm sau:

·         Chức năng SEQUENCE chỉ khả dụng với phiên bản trả phí Microsoft 365. Trong Excel 2019, Excel 2016 và các phiên bản trước đó thì hàm SEQUENCE không tồn tại.

·         Nếu mảng các số liên tiếp là kết quả cuối cùng, thì Excel sẽ tự động xuất ra tất cả các số trong một phạm vi được gọi là tràn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ ô trống ở bên dưới và bên phải của ô mà bạn nhập công thức, nếu không sẽ xảy ra lỗi #SPILL.
 

·         Mảng kết quả có thể là một chiều hoặc hai chiều, tùy thuộc vào cách bạn định cấu hình các đối số hàng và cột.

·         Bất kỳ đối số tùy chọn nào không được đặt thì mặc định là 1.

Một số ứng dụng hay của hàm SEQUENCE

Mặc dù công thức SEQUENCE cơ bản trông không thú vị lắm, nhưng khi được kết hợp với các hàm khác thì kết quả nhận được sẽ thú vị hơn, ta thử với một số trường hợp như sau:

Tạo chuỗi số giảm dần trong Excel

Để tạo một số tự động giảm dần, sao cho mỗi giá trị tiếp theo nhỏ hơn giá trị trước đó thì ta sẽ nhập -1 cho giá trị Step, tức giá trị bước tiến của chuỗi số.

Ví dụ: để tạo danh sách các số bắt đầu từ 10 và giảm dần 1, hãy sử dụng công thức sau:

= SEQUENCE (10, 1, 10, -1)

Sử dụng hàm Sequence tạo một chuỗi số giảm dần

Buộc một chuỗi hai chiều di chuyển theo chiều dọc từ trên xuống dưới


 

Theo mặc định, khi điền vào một dải ô có các số liên tiếp, chuỗi đó luôn đi từ trái sang phải rồi mới từ trên xuống dưới. Vậy trong trường hợp muốn dãy số tự động điền từ trên xuống dưới rồi mới sang phải ta sẽ lồng hàm SEQUENCE trong hàm TRANSPOSE. Lưu ý TRANSPOSE có vai trò hoán đổi các hàng và cột.

TRANSPOSE (SEQUENCE (columns, rows, start, step))

Ví dụ: để điền vào 5 hàng và 3 cột với các số liên tiếp bắt đầu từ 100 và tăng dần lên 10, công thức có dạng sau:

= TRANSPOSE (SEQUENCE (3, 5, 100, 10))

Để hiểu rõ hơn về cách tiếp cận, vui lòng xem ảnh chụp màn hình bên dưới. Ở đây, chúng tôi nhập tất cả các tham số vào các ô riêng biệt (E1: E4) và tạo 2 chuỗi với các công thức dưới đây. Hãy chú ý các hàng và cột được cung cấp theo thứ tự khác nhau!

Dãy số điền tự động từ trên xuống dưới rồi sang phải:

= TRANSPOSE (SEQUENCE (E2, E1, E3, E4))

Dãy số mặc định khi dùng hàm Sequence là từ trái sang phải rồi xuống dưới:

= SEQUENCE (E1, E2, E3, E4)

sử dụng hàm transpose và sequence để nhập dãy số tự động từ trên xuống dưới rồi sang phải

Cách tạo một dãy số La Mã

Bạn cần tạo tự động một dãy số La Mã cho một số nhiệm vụ, thật dễ dàng bằng cách kết hợp hàm SEQUENCE và hàm ROMA. Ví dụ:

= ROMAN (SEQUENCE (B1, B2, B3, B4))

Trong đó B1 là số hàng, B2 là số cột, B3 là số bắt đầu và B4 là bước.

Tạo dãy số La Mã tự động trong Excel

 

Tạo chuỗi số ngẫu nhiên tăng hoặc giảm

Để tạo một chuỗi số ngẫu nhiên tăng hoặc giảm trong Excel, ta sẽ kết hợp hàm SEQUENCE và hàm RANDBETWEEN

Ví dụ: để tạo một chuỗi các số ngẫu nhiên tăng dần với dữ liệu được chuẩn bị tại B1 và B2, và bắt đầu từ số nguyên trong B3, công thức như sau:

= SEQUENCE (B1, B2, B3, RANDBETWEEN (1, 10))

Tùy thuộc vào việc bạn muốn một bước nhỏ hơn hay lớn hơn, hãy cung cấp một số thấp hơn hoặc cao hơn cho đối số thứ hai của RANDBETWEEN. 
Hướng dẫn sử dụng hàm SEQUENCE trong Office 365, cách tạo một chuỗi số tự động
 

Để tạo một chuỗi các số ngẫu nhiên giảm dần, bước phải là số âm, vì vậy bạn đặt dấu trừ trước hàm RANDBETWEEN:

= SEQUENCE (B1, B2, B3, -RANDBETWEEN (1, 10))

Hướng dẫn sử dụng hàm SEQUENCE trong Office 365, cách tạo một chuỗi số tự động
 

Ghi chú. Bởi vì hàm RANDBETWEEN trong Excel dễ thay đổi, nó sẽ tạo ra các giá trị ngẫu nhiên mới với mọi thay đổi trong trang tính của bạn. Kết quả là, dãy số ngẫu nhiên của bạn sẽ liên tục thay đổi. Để ngăn điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng tính năng Dán Đặc biệt> Giá trị của Excel để thay thế các công thức bằng giá trị.

Tài liệu kèm theo bài viết

KHÓA HỌC EXCEL ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Khóa học với hơn 14000 HỌC VIÊN đang học và đánh giá trung bình 4.76 SAO

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông