Kết quả tìm kiếm: SQL

G-LEARNING

May 21 2020

Nội dung chính1 Union là gì?2 Tại sao nên sử dụng Union3 Tóm lược4 Ví dụ sử dụng trong MySQL Union là gì? Truy vấn Union kết hợp các kết quả từ nhiều truy vấn chọn thành một tập kết quả hợp nhất. Yêu cầu duy nhất để làm việc này là số lượng cột phải giống nhau từ tất cả các truy vấn Chọn “Select” được kết hợp. Giả sử chúng ta có hai bảng như sau Bây giờ chúng ta hãy tạo một truy vấn UNION để kết hợp cả hai bảng bằng câu lệnh DISTINCT Ở đây

G-LEARNING

May 16 2020

Nội dung chính1 Giá trị NULL2 NOT là gì?3 Tại sao chúng ta lại sử dụng NOT NULL?4 Giá trị NOT NULL5 Từ khóa NULL6 So sánh các giá trị NULL7 Tổng kết Trong MySQL, NULL vừa là giá trị và vừa là từ khóa. Giá trị NULL Nói một cách đơn giản, NULL chỉ đơn giản là một giá trị giữ chỗ cho dữ liệu không tồn tại. Khi thực hiện các thao tác chèn vào bảng trong cơ sở dữ liệu, sẽ có đôi lúc các trường giá trị không khả dụng. Để đáp ứng với yêu cầu

G-LEARNING

May 14 2020

Nội dung chính1 Biểu thức chính quy là gì?2 Cú pháp cơ bản3 Meta-characters trong biểu thức chính quy4 Tổng kết Biểu thức chính quy là gì? Biểu thức chính quy giúp tìm kiếm dữ liệu phù hợp với tiêu chí phức tạp. Nếu bạn đã từng làm việc với các ký tự đại diện trước đây, bạn có thể đặt câu hỏi là tại sao lại phải học các biểu thức chính quy trong khi bạn có thể nhận được kết quả tương tự khi sử dụng các ký tự đại diện. Bởi vì khi so sánh với ký

G-LEARNING

May 13 2020

Nội dung chính1 Mệnh đề WHERE là gì?2 Cú pháp của mệnh đề WHERE3 Mệnh đề WHERE kết hợp với toán tử logic AND4 Mệnh đề WHERE kết hợp với toán tử logic OR5 Mệnh đề WHERE kết hợp với từ khóa IN6 Mệnh đề WHERE kết hợp với từ khóa NOT IN7 Mệnh đề WHERE kết hợp với toán tử so sánh7.1 Bằng (=)7.2 Lớn hơn (>)7.3 Không bằng (<>)8 Tổng kết Mệnh đề WHERE là gì? Như chúng ta đã biết, câu lệnh SELECT trả về tất cả các kết quả từ bảng cơ sở dữ liệu được

Tommy Dũng Lê

May 10 2020

Nội dung chính1 6. Khóa chính (Primary key) trong SQL là gì ?2 7. Như thế nào là Khóa duy nhất (Unique key) ?3 8. Khóa phụ (Foreign key) là gì ?4 9. Như thế nào là một cầu nối (joint) ?5 10.  Kể tên các thể loại của Joint và giải thích từng loại ? Ở phần 1, Gitiho đã giải thích cho bạn về các từ khóa đơn giản của ngôn ngữ SQL. Ở phần 2 này, bạn sẽ được đi sâu hơn về ngôn ngữ này, hiểu biết thêm như thế nào là SQL cùng Gitiho nhé.

G-LEARNING

May 09 2020

Nội dung chính1 Ký tự đại diện là gì?2 Tại sao chúng ta cần sử dụng ký tự đại diện?3 Các loại ký tự đại diện3.1 Phần trăm %3.2 Gạch dưới _4 NOT LIKE5 Từ khóa ESCAPE6 Kết luận Ký tự đại diện là gì? Ký tự đại diện là các ký tự giúp tìm kiếm dữ liệu phù hợp với những tiêu chí phức tạp. Ký tự đại diện được sử dụng cùng với toán tử so sánh LIKE hoặc NOT LIKE. Tại sao chúng ta cần sử dụng ký tự đại diện? Nếu bạn quen với việc sử

Tommy Dũng Lê

May 09 2020

Nội dung chính1 1.BDMS là gì ?2 2.RDBMS là gì ?3 3.SQL là gì ?4 4.Một cơ sở dữ liệu là gì ?5 5. Như thế nào là bảng biểu và các lĩnh vực ? Đã khi nào bạn vào một công ty lớn yêu cầu hiểu biết về SQL nhưng bạn lại không có một kiến thức nào về nó? Trong seri bài viết này Gitiho sẽ giới thiệu những kiến thức căn bản về SQL và giúp bạn nắm bắt thêm về cách sử dụng ngôn ngữ này. Trước hết bạn cần hiểu các thuật ngữ thường dùng

G-LEARNING

May 02 2020

Nội dung chính1 Sơ lược về Myflixdb 2 PHP là gì?3 Tại sao lại là PHP?4 PHP và MySQL5 Giới thiệu ứng dụng thư viện video Myflix6 Thư viện Myflix-Video từ ảnh chụp màn hình7 Kết luận Sơ lược về Myflixdb Chúng ta đã biết cách có thể thiết kế cơ sở dữ liệu từ mô hình, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên hệ với nhau, MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và cách thức triển khai ngôn ngữ SQL .Nó phát triển và quản lý máy chủ MySQL như là MySQL-Workbench và

G-LEARNING

May 01 2020

Nội dung chính1 SQL là gì?2 MySQL là gì?3 Sự khác biệt giữa SQL và MySQL4 Kết luận Khi nghe tên SQL và MySQL chúng ta thấy đều có từ SQL, nhưng thực sự 2 chương trình này có giống nhau không? Làm thế nào để phân biệt được 2 chương trình này? Hãy cùng Gitiho tìm hiểu trong bài viết này nhé. SQL là gì? SQL là ngôn ngữ được sử dụng để vận hành cơ sở dữ liệu của bạn. SQL là ngôn ngữ cơ bản được sử dụng cho tất cả các cơ sở dữ liệu. Có những thay

G-LEARNING

Apr 22 2020

Nội dung chính1 Câu lệnh Update là gì?2 Cú pháp của câu lệnh Update trong MySQL3 Ví dụ Câu lệnh Update là gì? Câu lệnh UPDATE trong MySQL được sử dụng khi chúng ta muốn sửa đổi dữ liệu các hàng trong một bảng. Lệnh UPDATE có thể được sử dụng để cập nhật một hoặc nhiều trường trong cùng một thời điểm. Nó cũng có thể được sử dụng để cập nhật một bảng MySQL với các giá trị lấy từ một bảng khác. Cú pháp của câu lệnh Update trong MySQL Cú pháp cơ bản của lệnh Update

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông