Hướng dẫn cách để import cơ sở dữ liệu SQL vào Excel

G-LEARNING
G-LEARNING
Mar 16 2020

Trong hướng dẫn này, chúng at sẽ import dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu SQL bên ngoài. Bài tập này giả định rằng bạn có một phiên bản SQL Server đang hoạt động và các kiến thức cơ bản về SQL Server.

Đầu tiên chúng ta tạo tệp SQL để import vào Excel. Nếu bạn đã có file SQL được xuất sẵn, bạn có thể bỏ qua hai bước sau và đến bước tiếp theo.

 1. Tạo một cơ sở dữ liệu mới là EmployeesDB
 2. Chạy mẫu truy vấn sau:
USE EmployeeDB
GO

CREATE TABLE [dbo].[employees](
    [employee_id] [numeric](18, 0) NOT NULL, 
    [full_name] [nvarchar](75) NULL, 
    [gender] [nvarchar](50) NULL, 
    [department] [nvarchar](25) NULL, 
    [position] [nvarchar](50) NULL, 
    [salary] [numeric](18, 0) NULL, 
CONSTRAINT [PK_employees] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
 [employee_id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
INSERT INTO employees(employee_id,full_name,gender,department,position,salary) VALUES 
('4','Prince Jones','Male','Sales','Sales Rep',2300) 
,('5','Henry Banks','Male','Sales','Sales Rep',2000) 
,('6','Sharon Burrock','Female','Finance','Finance Manager',3000); 
GO 

Import dữ liệu vào Excel bằng cách sử dụng Hộp thoại Data Connection Wizard

 • Tạo một trang tính mới trong Ms Excel
 • Click vào tab DATA
Connecting Microsoft Excel to External Data Sources
 1. Chọn Other Sources
 2. Chọn SQL Server như trong hình trên
Connecting Microsoft Excel to External Data Sources
 1. Nhập tên miền/địa chỉ IP. Trong hướng dẫn này, tôi đang kết nối với địa chỉ vùng 127.0.0.1
 2. Chọn kiểu đăng nhập. Vì tôi đang sử dụng máy cục bộ và tôi đã bật xác thực windows nên tôi sẽ không cung cấp ID và mật khẩu người dùng. Nếu bạn đang kết nối với một máy chủ từ xa, bạn cần cung cấp các chi tiết này.
 3. Click vào nút Next.

Khi bạn đã kết nối với miền dữ liệu, một cửa sổ mới sẽ mở ra, bạn cần nhập các thông tin như ở ảnh chụp màn hình dưới đây

Connecting Microsoft Excel to External Data Sources
 • Chọn EmployeesDB từ danh sách thả xuống
 • Click vào bảng employees để chọn nó
 • Click vào nút next.

Một hộp thoại Data connection wizard sẽ hiện ra để lưu kết nối dữ liệu và hoàn thành quá trình kết nối với dữ liệu nhân viên.

Connecting Microsoft Excel to External Data Sources
 • Bạn sẽ thấy hiện ra cửa sổ sau:
Connecting Microsoft Excel to External Data Sources
 • Chọn nút OK
Connecting Microsoft Excel to External Data Sources

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Đánh giá bài viết này

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

Bài viết liên quan

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Cách ứng dụng hàm INT và MOD cho lễ tân và các công việc khác

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

Hướng dẫn cách tách địa chỉ ra khỏi chuỗi

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ XẾP LOẠI TRONG EXCEL (KÈM BÀI TẬP)

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Hướng dẫn kiểm tra giá trị trùng lặp cực đơn giản trên Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Cách cộng, trừ ngày tháng năm trong Excel để tính số ngày siêu nhanh cho kế toán

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

Hướng dẫn 4 cách bôi đen trong Excel đơn giản và nhanh chóng

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội