G-LEARNING
G-LEARNING
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 384 lượt xem

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel

Apr 08 2017

Trong khi làm việc với Excel, việc chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản là khá cần thiết và nó thường được sử dụng khi thao tác và xử lý những chuỗi kí tự.

Bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn ba hàm chuyển đổi kiểu chữ: LOWER(), UPPER() và PROPER().

1. LOWER

Hàm LOWER() chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản (text) thành chữ thường, giúp các bạn định dạng lại chuỗi văn bản.

Cú pháp:  =LOWER(text)

Trong đó:

  • text: là chuỗi văn bản mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến một chuỗi văn bản hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ:

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel

2. UPPER

Hàm UPPER() giúp các bạn chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản (text) thành chữ hoa.

Cú pháp: =UPPER(text)

Trong đó:

  • text : là một chuỗi văn bản các bạn muốn chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa. Text có thể là một tham chiếu đến chuỗi hoặc một chuỗi.

Ví dụ:

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel 2

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel 2

3. PROPER

Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp: =PROPER(text)

Trong đó:

  • text : là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ:

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel 3

Tìm hiểu các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong Excel 3

Đánh giá bài viết này

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản

Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 384 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội