Sơn Cường
Sơn Cường
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 262 lượt xem

Sử dụng lệnh ATT khi tên bản vẽ dài(nhiều ký tự) thì nó không tự động

Sử dụng lệnh ATT khi tên bản vẽ dài(nhiều ký tự) thì nó không tự động xuống dòng. Vậy tên bản vẽ sẽ chạy ra ngoài khung bản vẽ, có cách nào khắc phục không ạ?

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 262 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Sơn Cường 18:08 - Aug 15, 2021

Chào bạn Sơn Cường,

Em có thể dùng lệnh ATT với mtext ở chế độ multiple lines để xuống hàng như thế này nhé



Vỗ tay vỗ tay
Sơn Cường 15:08 - Aug 18, 2021

Khi tick vào " Multiple" không cho ghi giá trị, hoăc đã sửa trên bảng " Properties"



Vỗ tay vỗ tay
Sơn Cường 15:08 - Aug 18, 2021
" Default" không cho ghi giá trị
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội