NGÔ THỊ NỤ
NGÔ THỊ NỤ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 252 lượt xem

trong bài giảng thì FWD1 và FWD2 có liên quan gì đến nhau không? Tại sao khi

Thầy cho em hỏi trong bài giảng thì FWD1 và FWD2 có liên quan gì đến nhau không? Tại sao khi consinee khi cầm được bill gốc lại không tự đi lấy hàng được mà phải đưa cho FWD2 đi lấy hàng? FWD2 này là do consignee thuê hay do bên Shipper thuê (hoặc đại lý của FWD1).

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 252 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
NGÔ THỊ NỤ 20:08 - Aug 16, 2021

hi e

 fwd1 và fwd 2 là 2 người làm vận chuyển và hải quan , ở 2 đầu POL , POD 

fwd1 phát hành ra hbl để làm bằng chứng vận chuyển , còn fwd2 thu hồi bill lại thì mới phát hành DO , vì hải quan cần DO để lấy hàng chứ ko cần bill

-thường có 2 người cần dùng fwd 2 

nếu điều kiện icc loại E , F  ( cnee dc thuê tàu )  , thì cnee , thuê fwd 2 book tàu , rồi fwd2 nhờ fwd1 book hộ bên đầu POL

nếu điều kiện loại C , D ( shipper dc thuê tàu )  , thì shipper book tàu qua fwd 1 , rồi fwd1 kết nối với fwd2 để phát lệnh DO cho mình ở đầu POD 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội