Võ Việt Hùng
Võ Việt Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 73 lượt xem

Trong trường hợp sau với điều kiện kép thì phải xử lý như thế nào ạ1

Trong trường hợp sau với điều kiện kép thì phải xử lý như thế nào ạ:

1. Nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì trả về kết quả là "không tốt"

2. Nếu giá trị lớn hơn 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì trả về kết quả là "bình thường"

3. Nếu giá trị lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì trả về kết quả là "tốt"

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 73 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Việt Hùng 09:08 - Aug 18, 2021

Cái này là 2 điều kiện, thì ta áp dụng AND nha bạn.

Ví dụ: IF(AND(Column >=0, Column <=1),"Không tốt",IF(Column <=2,"Bình thường"),"Tốt") - Điều kiện là các giá trị đều từ 0-3 hết, còn ko phải bổ sung thêm điều kiện - cái này là hàm IF Lồng như Excel thôi

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội