Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 2783 lượt xem

Sau khi đã đặt tên khi muốn xóa tên trong name box làm như nào ạ ?

Sau khi đã đặt tên, khi muốn xóa tên trong name box làm như nào ạ, thưa thầy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 2783 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Sơn 09:08 - Aug 17, 2021

Chào bạn bạn ấn ctrl+F3 hoặc ctrl+fn+F3 hoặc là như hình nhé

sau khi vào Name Maneger bạn có thể sửa hay xoá tuỳ thích

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội