khánh huyền nguyễn thị
khánh huyền nguyễn thị
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 366 lượt xem

in hàng loạt PDF khi chạy thì hiện lên lỗi debug và bôi vàng câu lệnh If

Hướng dẫn cách in hàng loạt PDF khi chạy thì hiện lên lỗi debug và bôi vàng câu lệnh :

 If Len(Dir(xFile)) > 0 Then

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 366 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
khánh huyền nguyễn thị 18:08 - Aug 17, 2021

đó là do bạn chưa xác định đường dẫn tới nơi lưu trữ các file khi xuất ra.

Bạn thử lại thao tác nhé (bấm nút End khi báo lỗi và thử lại thao tác)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội