IT_9
IT_9
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 112 lượt xem

Export Module1 với Ribbon trong file này e xin

Thầy Export Module1 với Ribbon trong file này e xin với ạ!


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 112 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
IT_9 15:08 - Aug 17, 2021

Chào bạn trong tài liệu đính kèm có đó

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông