Lê Hoài Nam
Lê Hoài Nam
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 37 lượt xem

Góp ý Chương 16 mục 13 nên xem lại thuyết minh về khái niệm số "bị chia"

Góp ý: Chương 16. mục 13 nên xem lại thuyết minh về khái niệm số "bị chia" và "số chia"

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 37 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Hoài Nam 14:08 - Aug 20, 2021

cảm ơn góp ý của bạn.

Phần này đúng là bị nhầm về khái niệm của số chia và số bị chia.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội