Le Anh Kha
Le Anh Kha
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 100 lượt xem

sao lúc nào mình thực hiện lệnh del đều phảii restart kernel phần tử sau

sao lúc nào mình thực hiện lệnh del đều phảii restart kernel phần tử sau nó mới mất v thầy?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 100 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Le Anh Kha 09:08 - Aug 30, 2021

Nhờ chị gửi lại màn hình lúc ngay sau khi chạy câu lệnh del mà chưa restart kernel để Nimbus kiểm tra vấn đề ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội