Nhan Hoang
Nhan Hoang
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 77 lượt xem

ở đây thiếu bài cách sử dụng ng cụ tìm kiếm ạ

thầy ơi ở đây thiếu bài cách sử dụng công cụ tìm kiếm ạ

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 77 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nhan Hoang 10:08 - Aug 23, 2021

chào bạn trong phần bài học có phần tìm kiếm đó giây 00:26

Vỗ tay vỗ tay
Nhan Hoang 10:08 - Aug 23, 2021
cảm ơn thầy em thấy r
Vỗ tay vỗ tay
Nhan Hoang 11:08 - Aug 23, 2021

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội