ĐẶNG PHÚC THỌ
ĐẶNG PHÚC THỌ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 142 lượt xem

nếu mà không dùng autolips Change color thì mình sẽ làm thủ ng như thê nào

nếu mà không dùng autolips Change color thì mình sẽ làm thủ công như thê nào ThầyThảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 142 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG PHÚC THỌ 17:08 - Aug 22, 2021

Ôi làm bằng cơm tốn gạo lắm em, Chọn tất cả các đối tượng rồi đổi màu không còn là bylayer nữa cũng là một cách, và phải mò vào trong từng cái block nếu có.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội