Trần Phương
Trần Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 102 lượt xem

chương trình dành cho Giao viên học sao chỉ có Thực hành Game không vậy? còn

Cho em hỏi, chương trình dành cho Giao viên học sao chỉ có Thực hành Game không vậy?. còn chương trình nào khác không?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 102 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Phương 23:08 - Aug 23, 2021

Chào bạn bạn có thể tham khảo khoá sau nhé

https://gitiho.com/khoa-hoc/thiet-ke/...


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội