Nguyễn thị mai
Nguyễn thị mai
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 255 lượt xem

Tại sao ở bài 3 cách loại bỏ giá trị trùng lặp Cách 3 dùng pivot table

Tại sao: ở bài 3 cách loại bỏ giá trị trùng lặp. Cách 3 dùng pivot table thày giáo đã loại bỏ được trùng lặp nhưng về cột đơn giá bán và đơn giá nhập không đúng, bị tổng lên. VD mã SGK08L1 đơn giá nhập là 18.000 và ĐG bán là 25.000 thì lại cho KQ là 36.000 và 50.000

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 255 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn thị mai 15:08 - Aug 24, 2021

Chào bạn phần pivot table là tính tổng bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn thị mai 15:08 - Aug 24, 2021

Tại sao: Em hiểu là đề bài đưa ra các dòng có giá trị bị trùng lặp, như kiểu nhân viên thống kê làm nhầm nhiều lần ( tức là mỗi mã chỉ xảy ra 1 lần thôi), Vậy thì e nghĩ kết quả theo cách 3 dùng Pivot table cũng phải cho ra KQ giống như cách 1 và 2 chứ ạ? VD Cách 1 và 2 cho kết quả  SGK08 L1 có ĐG nhập 18.000, ĐG bán 25.000d. Nhưng cách 3 lại cho giá nhập 36 và giá bán 50, sai giá nhập, giá bán ấy ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn thị mai 16:08 - Aug 24, 2021

chào bạn bạn nhìn phần value không, phần pvoit table là dùng hàm sum nên nó sẽ cộng lại nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội