Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 264 lượt xem

tôi đa có tài khoản o365 nhưng muốn tìm ng cụ picture format mà không thấy?

tôi đa  có tài khoản o365 nhưng muốn tìm công cụ picture format mà không thấy? xin cam ơn!
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 264 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Thanh 09:08 - Aug 25, 2021

Máy của bạn đang để tiếng Việt nên nó chính là tab Ảnh đó

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Thanh 10:08 - Aug 25, 2021

vào rôi nhưng không ra cái giao diện giống video

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Văn Thanh 10:08 - Aug 25, 2021

Bạn có thể cung cấp Ultraview để mình xem đc ko

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội