Duc Anh Nguyen
Duc Anh Nguyen
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

[Tại sao] Trong file VBA02pdf đính kèm tài liệu học phần lý thuyết 2112 Code

[Tại sao] Trong file VBA02.pdf đính kèm tài liệu học, phần lý thuyết 2.1.1.2 Code kết nối Late Binding có khai báo:

Dim ConnectionString as String

Xin hỏi ý nghĩa của việc khai báo này? Mình thấy trong video thực tế không cần khai báo thì Thủ tục vẫn chạy không báo lỗi.

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Duc Anh Nguyen 15:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn bạn có khai báo Option Explicit  ở trên đầu không nhỉ? nếu bạn không khai báo thì vba không sét phần biến của bạn, nhưng mình sử dụng vba thì các bạn nên khai báo rõ ràng biến nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Duc Anh Nguyen 15:08 - Aug 26, 2021

Mình đặc mặc định Option Explicit luôn có trong các Sub, thấy không cần khai báo ConnectionString thì Sub vẫn chạy bình thường mà không báo lỗi. Vậy trong file tài liệu PDF đính kèm, việc khai báo ConnectionString này có phải là không cần thiết hay không? 


Vỗ tay vỗ tay
Duc Anh Nguyen 16:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn sau khi viết thành function thì không cần  ConnectionString  biến này vì nó là thuộc tính của cnn rồi, bạn có thể xem fuction QuerySQL đã không còn biến đó nữa.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội