ĐẶNG PHÚC THỌ
ĐẶNG PHÚC THỌ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 100 lượt xem

sao Hartch của e dùng autolips lo 1 lần vậy mở lên là fai lo lại có tick

Thầy ơi, sao Hartch của e dùng autolips load 1 lần vậy, mở lên là fai load lại có tick History rồi vẫn vậy

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 100 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
ĐẶNG PHÚC THỌ 12:08 - Aug 27, 2021

Em vào Contents > Add > Chọn các file trong thư mục lisp. và khởi động lại nhé 



Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông