Duc Anh Nguyen
Duc Anh Nguyen
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 368 lượt xem

[Nhờ giải thích thêm] Nhờ giải thích thêm thuộc tính Intersect

[Nhờ giải thích thêm] Nhờ giảng viên giải thích thêm thuộc tính Intersect thuộc đối tượng Application. Câu lệnh Application.Intersect(Range("B1"), Target) có ý nghĩa như thế nào? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 368 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Duc Anh Nguyen 17:08 - Aug 26, 2021

Chào bạn phần này là khi bạn sử dụng ô B1 thì sẽ thay đổi sự kiện nào đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội