Xteavn
Xteavn
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 218 lượt xem

Ex1 a Assign value to these variables xyz with respectively value 1; 28; 3+7jb Check type of

Ex1: a. Assign value to these variables: x,y,z with respectively value: 1; 2.8; 3+7j.
b. Check type of these variables.
c. Convert z to an integer value.

Câu c giải quyết như thế nào vậy thầy?Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 218 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Xteavn 09:08 - Aug 30, 2021

Câu c đơn giản mình sử dụng cú pháp int(z) là oke nha

Vỗ tay vỗ tay
Xteavn 16:08 - Aug 31, 2021

TypeError: can't convert complex to int


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội