Phạm Thị Thu Trinh
Phạm Thị Thu Trinh
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 128 lượt xem

phần bài tập em không thấy có bài giải ạ? để so sánh kết quả

Dạ cô ơi phần bài tập em không thấy có bài giải ạ? để so sánh kết quả mình làm với đáp án biết mình đúng hay sai sót chỗ nào để sửa!\

Em cảm ơn cô 

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 128 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 01:08 - Aug 29, 2021

bạn không hiểu nghiệp vụ nào mình giải đáp cho

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 16:08 - Aug 30, 2021

Nhờ cô kiểm tra giúp em định khoản của nghiệp vụ này đúng hay chưa nha cô?

Mua chữ kí số, giá mua 2.000.000 (chưa thuế VAT), phân bổ trong 1 năm

- Mua chữ kí số:

      Nợ 213: 2.000.000

      Nợ 133: 200.000

            Có 331: 2.200.000

- Giá trị cần phân bổ: 

      Nợ 242: 2.000.000

           Có 213: 2.000.000

- Hàng tháng phân bổ:

      Nợ 642: 167.000

            Có 242: 167.000  

Em cảm ơn cô ạ!

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 16:08 - Aug 30, 2021
Ngày 12/1, mua máy công nghiệp trị giá 55,000,000đ chưa thuế, thuế suất thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài 1,100,000đ (bao gồm thuế GTGT 10%), đã thanh toán bằng tiền mặt. Máy trên xuất dung luôn cho bộ phận sản xuất và phân bổ 10 năm.
Nợ 211: 55.000.000
Nợ 133: 5.500.000
      Có 331: 60.500.000
Nợ 811: 1.000.000
Nợ 133: 100.000
       Có 111: 1.100.000
Nợ 211: 55.000.000
Nợ 811: 1.000.000
Nợ 133: 5.600.000
      Có 331: 60.500.000
      Có 111: 1.100.000
Nợ 627: 56.000.000
      Có 211: 56.000.000
Nợ 627: 5.600.000
      Có 214: 5.600.000
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 20:08 - Aug 30, 2021

Cô cho em hỏi thêm là chi phí tiền điện, tiền nước, chi phí tiếp khách... mình hạch toán vào tài khooản 811 hay là 641, 642 vậy cô?

Em cảm ơn cô nhiều ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 22:08 - Aug 30, 2021

1. Nhờ cô kiểm tra giúp em định khoản của nghiệp vụ này đúng hay chưa nha cô?

Mua chữ kí số, giá mua 2.000.000 (chưa thuế VAT), phân bổ trong 1 năm

- Mua chữ kí số:

      Nợ 213: 2.000.000 >>> NỢ 153 nếu bạn nhập kho, nếu không nhập kho muốn xuất dụng luôn bạn dk luôn nợ 242 thì không phải hạch toán bút toán dưới

      Nợ 133: 200.000

            Có 331: 2.200.000

- Giá trị cần phân bổ: 

      Nợ 242: 2.000.000

           Có 213: 2.000.000 >>> Tài khoản 153

- Hàng tháng phân bổ:

      Nợ 642: 167.000: số này bạn sẽ dc tính: =2tr/12 tháng/30 ngày (để ra giá trị phân bổ ngày) X số ngày sd của tháng đó. Với tháng đầu thì bạn tính từ ngày đưa vào sd, các tháng sau bạn tính full tháng

            Có 242: 167.000  

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 22:08 - Aug 30, 2021
2. 
Ngày 12/1, mua máy công nghiệp trị giá 55,000,000đ chưa thuế, thuế suất thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài 1,100,000đ (bao gồm thuế GTGT 10%), đã thanh toán bằng tiền mặt. Máy trên xuất dung luôn cho bộ phận sản xuất và phân bổ 10 năm.
Nợ 211: 55.000.000
Nợ 133: 5.500.000
      Có 331: 60.500.000
Nợ 811: 1.000.000 >>> cp vận hành, chạy thử, bốc dỡ.... bạn đưa vào giá của sp bạn nhé, nên  là Nợ 211
Nợ 133: 100.000
       Có 111: 1.100.000
Nợ 211: 55.000.000 Bút toán này thừa, nó là 2 bút toán trên cơ mà
Nợ 811: 1.000.000
Nợ 133: 5.600.000
      Có 331: 60.500.000
      Có 111: 1.100.000
Nợ 627: 56.000.000: Bút toán này k có bạn nhé
      Có 211: 56.000.000
Nợ 627: 5.600.000 Bút toán này tính từng tháng và cuối mỗi tháng hạch toán nên bạn tính như trên mình hdan nhé, nó = 56tr/10/30 ngày X (31-12+1)số ngày dùng của tháng 1
      Có 214: 5.600.000
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thu Trinh 22:08 - Aug 30, 2021

Cô cho em hỏi thêm là chi phí tiền điện, tiền nước, chi phí tiếp khách... mình hạch toán vào tài khooản 811 hay là 641, 642 vậy cô?

Em cảm ơn cô nhiều ạ?

chi phí dùng bộ phận nào mình hạch toán vào tk chi phí của bộ phận đó nhé, 

Vd nay  phát sinh tiền nước bộ phận xưởng: Nợ 627, mai phát sinh tiền điện bộ phận QLDN: Nợ 642......

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội